24 czerwca 2024

Nowy zespół w MZ, cel: zmiany systemowe

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powołał zespół, który ma opracować propozycje zmian systemowych w ochronie zdrowia, w tym te dotyczące organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Foto: Mariusz Tomczak

Zespołem pokieruje Konstanty Radziwiłł, jego zastępcą został Piotr Gryza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. W skład zespołu ponadto weszli: Marek Balicki, Stanisława Golinowska, Adam Kozierkiewicz, Stanisław Maćkowiak, Wojciech Maksymowicz, Bolesław Piecha, Maciej Piróg, Jolanta Szołno-Koguc oraz Tomasz Zdrojewski.

W pracach mogą uczestniczyć także inne osoby (na zaproszenie przewodniczącego). Pierwsze posiedzenie ma odbyć się najpóźniej w drugiej połowie lutego br. Raport z propozycjami zmian ma być gotowy w ciągu dwóch miesięcy od pierwszego posiedzenia.

Źródło: MZ