14 lipca 2024

Apel do posłów w sprawie likwidacji NPOZP

Członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej podczas posiedzenia w dniu 4 września br. wystosowali apel do posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Foto: Rafał Zambrzycki

Naczelna Rada Lekarska zwraca się do Pań Posłanek i Panów Posłów o głosowanie przeciwko rozwiązaniom proponowanym w projekcie ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3675), dotyczącym likwidacji obecnego umocowania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego i przeniesienia do projektowanej ustawy o zdrowiu publicznym (art. 20 pkt 1 i 2 projektu).

Zastępowanie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego działaniami, które mają być określone w Narodowym Programie Zdrowia, utworzonym na podstawie projektowanej ustawy o zdrowiu publicznym, jest krokiem wstecz, obniża rolę programu i zawęzi zakres zadań realizowanych na jego podstawie.

Obecnie Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego ma za zadanie kompleksową reformę opieki psychiatrycznej, począwszy od zadań profilaktycznych aż po organizację leczenia i rehabilitację. Natomiast w projektowanej wersji program obejmie tyko oddziaływania profilaktyczne, pomijając problem koniecznej reformy procesu organizacji leczenia i rehabilitacji osób chorych psychicznie.

Zdrowie psychiczne jest jednym z ważniejszych aspektów zdrowia w ogóle. Przez wiele lat temat osób cierpiących na zaburzenia psychiczne był marginalizowany, natomiast liczba osób cierpiących na różne zaburzenia psychiczne stale rośnie.

Sprawy leczenia psychiatrycznego w połączeniu z promocją zdrowia psychicznego, przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób chorych psychicznie oraz zapewnieniem wszechstronnej i powszechnie dostępnej opieki psychiatrycznej powinny być uregulowane i realizowane kompleksowo, a rozwiązania projektowane w ustawie o zdrowiu publicznym tego nie zapewnią.


Więcej o psychiatrii piszemy tutaj.