17 czerwca 2024

NRL chce osobistego zaangażowania od premier

10 listopada, podczas posiedzenia w Gnieźnie, Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do premier Beaty Szydło o „osobiste zaangażowanie w sprawy ochrony zdrowia” oraz „dialog ze wszystkimi środowiskami zainteresowanymi poprawą jakości ochrony zdrowia”.

Foto: P. Tracz/KPRM

Podjęty apel (poniżej jego pełna treść) dotyczy trwającego od kilku tygodni protestu medyków, zapoczątkowanego trwającą 4 tygodnie głódówką rezydentów, oraz wypowiadania przez lekarzy klauzuli opt-out w ramach akcji pod hasłem „Stawiamy na jakość”.

„Naczelna Rada Lekarska apeluje do Prezesa Rady Ministrów o osobiste zaangażowanie w sprawy ochrony zdrowia.

W ocenie samorządu lekarskiego konieczne jest przeprowadzenie reformy systemu ochrony zdrowia poprzez wzrost w możliwie najkrótszym czasie publicznych nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 % PKB i zmniejszenie narastających obciążeń biurokratycznych lekarzy tak, aby skrócić kolejki do świadczeń zdrowotnych, zapewnić pacjentom wyższy poziom opieki zdrowotnej a pracownikom medycznym – warunki, w których będą mogli oni lepiej spełniać swą misję pomocy pacjentom.

Samorząd lekarski niezmiennie deklaruje chęć współpracy w przeprowadzaniu reform, które będą podnosiły poziom opieki zdrowotnej Polaków, bowiem dotychczasowe oraz aktualnie przygotowywane próby naprawy systemu ochrony zdrowia pozostają bezowocne, a w konsekwencji nie przynoszą poprawy sytuacji pacjentów ani osób wykonujących zawody medyczne.

Naczelna Rada Lekarska w apelu z dnia 27 października 2017 r., zwróciła się do lekarzy i lekarzy dentystów o ograniczenie gotowości do świadczenia pracy i wykonywania świadczeń zdrowotnych, również w ramach umów cywilnoprawnych, do maksymalnie 48 godzin w tygodniu. Apel ten podyktowany był troską o jakość udzielanych pacjentom świadczeń zdrowotnych, a także o zapewnienie możliwości regeneracji sił przez lekarzy, którzy są nadmiernie obciążeni pracą.

Problemy niedostatków i błędów systemu ochrony zdrowia nie mogą być rozwiązywane poprzez oczekiwanie od lekarzy pracy ponad siły, obniża to bowiem bezpieczeństwo pacjentów oraz grozi uszczerbkiem dla zdrowia lekarzy i brakiem czasu dla rodziny. Potrzebne są pilnie inne rozwiązania służące poprawie sytuacji.

Mając powyższe na względzie Naczelna Rada Lekarska apeluje do Pani Premier o osobiste zaangażowanie w sprawy ochrony zdrowia i dialog ze wszystkimi środowiskami zainteresowanymi poprawą jakości ochrony zdrowia w Polsce.”.