17 czerwca 2024

NRL i OZZL rozmawiają o wypowiadaniu opt-out

W piątek w Gnieźnie, w przededniu Święta Niepodległości, odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich oraz Prezydium Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i Porozumienia Rezydentów OZZL.

 

Foto: Marta Jakubiak

Wspólnie rozmawiano o trwającym od kilku tygodni proteście zapoczątkowanym 2 października przez lekarzy rezydentów, który od kilku tygodni przybrał formę wypowiadania klauzuli opt-uot, co oznacza, że lekarze nie będą pracować ponad 48 godzin tygodniowo (akcja prowadzona jest pod hasłem „Stawiamy na jakość”).

Ponadto Prezydium NRL podjęło dwa stanowiska: w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia oraz w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.