13 czerwca 2024

NRR to dobry prognostyk, ale brakuje wizji

Problemy polskiej ochrony zdrowia znane są od lat. Jak objęcie teki ministra zdrowia w rządzie Beaty Szydło przez Konstantego Radziwiłła ocenia Anna Janczewska-Radwan, minister ds. systemu ochrony zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC?

– Zapowiedziane przez zwycięską partię zmiany w ochronie zdrowia, póki co powodują więcej obaw niż nadziei. Przede wszystkim brakuje mi długofalowej wizji i strategii dla ochrony zdrowia, którą chciałby realizować nowy rząd. Przedstawione dotychczas pomysły są bardzo ogólnikowe, dotyczą tylko pewnych aspektów systemu i nie wskazują zdrowia jako priorytetu państwa.

Od wielu już lat, jako członek Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC apeluję o zorganizowanie białego szczytu ponad podziałami i interesami politycznymi, w wyniku którego osiągnięto by konsensus w sprawie długofalowej wizji i strategii dla ochrony zdrowia, który miałby moc wiążącą dla kolejnych rządów i polityków.

Nie udało się jednak do tej pory wypracować takiego dokumentu. Jest to fundamentalna sprawa, bowiem szereg zmian i regulacji, jakie są wprowadzane przez kolejne rządy, pochłaniają bardzo duże fundusze, nie zapewniają stabilności, spójności i efektywności systemu ochrony zdrowia, szczególnie w obliczu wyzwań, jakie przed nim stoją, w tym problemu starzejącego się społeczeństwa i potrzeby pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania.

Pan Prezydent powołał Narodową Radę Rozwoju, która na pierwszym posiedzeniu zajęła się tematem bezpieczeństwa zdrowotnego. To dobry prognostyk. Pozostaje mieć nadzieję, że może z tej Rady wypłynie inicjatywa przeprowadzenia właśnie takiej dyskusji i wypracowania stosownego dokumentu ponad podziałami, będącego efektem porozumienia czołowych partii politycznych.

Póki co, serdecznie polecam politykom naszą ankietę dotyczącą kluczowych problemów polskiej ochrony zdrowia do bardziej wnikliwych przemyśleń nad kształtem naszego systemu ochrony zdrowia.

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 12/2015-1/2016