2 marca 2024

O co chcą walczyć lekarze?

Kiedy zawiązał się Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy i zapadła decyzja o organizacji 11 września protestu pracowników ochrony zdrowia, Wielkopolska Izba Lekarska przeprowadziła ankietę, za pomocą której zbadano, jakie zmiany w systemie opieki zdrowotnej są najbardziej oczekiwane.

Foto: pixabay.com

W inicjatywie udział wzięło 360 lekarzy oraz 170 studentów medycyny z regionu. Uczestnicy określili swoje poparcie zarówno dla postulatów sformułowanych przez komitet, jak i dla tych, które potencjalnie mogłyby zostać włączone do rozmów z rządem.

Największym poparciem spośród tych proponowanych przez komitet cieszył się postulat podwyższenia jakości świadczeń dla pacjentów. Z kolei wśród potencjalnych postulatów najczęściej wskazywano wprowadzenie faktycznego systemu no-fault oraz realne wprowadzenie instytucji koronera.

Najmniejszą popularnością cieszyło się zwolnienie medyków ze składki zdrowotnej oraz dodatki za wystawianie zaświadczeń ZLA. Natomiast postulaty najczęściej proponowane przez lekarzy, którzy wzięli udział w badaniu, to: walka z narastającą biurokracją, a także walka z oczernianiem medyków oraz mobbingiem w miejscu pracy.