12 lipca 2024

O kadrach medycznych w czasie posiedzenia CPME

W dniach 26-27 listopada w Oslo odbyło się posiedzenie Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME). Samorząd lekarski reprezentowali prof. Romuald Krajewski (zdalnie), dr Wojciech Domka i r.pr. Marek Szewczyński (osobiście).

Foto: pixabay.com

Delegacja Naczelnej Izby Lekarskiej wskazywała m.in. na nasilającą się falę zakażeń wirusem SARS-CoV-2, jak i na to, że apele do władz o podjęcie bardziej stanowczych środków nie spotykają się z właściwą reakcją.

W czasie posiedzenia przyjęto stanowisko Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich w sprawie kadr w ochronie zdrowia (CPME policy on health workforce). Wskazano w nim, że:

  • planowanie kadr medycznych musi mieć na celu stworzenie warunków do wykonywania zawodu, które poprawią jakość opieki i bezpieczeństwo pacjentów;
  • brak odpowiedniej liczby pracowników ochrony zdrowia nie jest uzasadnionym powodem obniżania kwalifikacji i standardów kształcenia;
  • krajowe organizacje lekarskie muszą być zaangażowane w proces planowania kadr ochrony zdrowia;
  • każdy krajowy system opieki zdrowotnej powinien być przygotowany do tego, aby móc wykształcić i wyszkolić odpowiednią liczbę pracowników ochrony zdrowia w zakresie zaspokajającym jego przyszłe potrzeby;
  • rekrutacja pracowników z zagranicy nie powinna być traktowana jako narzędzie łagodzenia niedoborów pracowników ochrony zdrowia wykształconych w kraju;
  • systemy planowania kadr muszą uwzględniać zmieniające się oczekiwania pracowników dotyczące równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Odwiedź profil „Gazety Lekarskiej” na Facebooku