21 maja 2024

O kształceniu podyplomowym w stomatologii

Poprawa warunków kształcenia oraz omówienie raportu wieńczącego prace Zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów pracującego przy ministrze zdrowia zdominowały ostatnie w tym roku posiedzenie Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej.

leszek-dudzinski-nrl leszek-dudzinski

Foto: Mariusz Tomczak

Wśród osób obecnych na posiedzeniu komisji, poza członkami Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i lekarzami dentystami zaangażowanymi w działalność samorządu, byli m.in. konsultanci w dziedzinach stomatologicznych (m.in. konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii prof. Renata Górska).

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele uczelni wyższych (m.in. rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Marek Ziętek) i towarzystw naukowych (m.in. prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego prof. Bartłomiej Loster).

Przypomnijmy, że w pracach nad analizą kierunków zmian w systemie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów wzięło udział wielu przedstawicieli samorządu lekarskiego. Zdanie odrębne do wspominanego raportu wyrazili wówczas: prof. Teresa Bachanek, Filip Dąbrowski, Zyta Kazimierczak-Zagórska, Marta Klimkowska, prof. Romuald Krajewski, prof. Jerzy Kruszewski, Ładysław Nekanda-Trepka i Dorota Radziszewska.

jerzy-kruszewski jolanta-szczurko

stomatologia-anna-lella stomatologia-nrl

renata-gorska-bartlomiej-loster-teresa-bachanek romuald-krajewski-zyta-kazmierczak-zagorska-jerzy-kruszewski

komisja-stomatologiczna-nrl komisja-stomatologiczna-nrl

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.