21 kwietnia 2024

Obrady FDI (cz. 3). Stomatolodzy mają nowego prezydenta

W piątek 6 września od rana odbyły się zebrania grup roboczych ERO-FDI, aby podsumować wyniki pracy od czasu wiosennej sesji plenarnej ERO.

Spotkania poprzedzone były pozyskaniem danych z ankiet rozesłanych do zrzeszonych organizacji członkowskich m.in. na temat zawodów pomocniczych, poglądów na jakość w stomatologii, komunikacji interpersonalnej w zespołach medycznych.

Podczas sesji ERO odbyła się też prezentacja projektu Vision 2030, założeń do tego materiału omówili główni autorzy: prof. M. Glick i D. Williams. Ponadto dla członków NLO zorganizowano panel dotyczący e-learningu. Było to ciekawe forum omawiające możliwości wykorzystania współczesnych technik dla kształcenia ustawicznego z jednoczesnym wyczuleniem na konieczność kontrolowania jakości oferowanych tą drogą szkoleń i trudności związane np. z akredytacją szkoleń w poszczególnych krajach.

W sobotę 7 września w godzinach porannych odbyło się tradycyjnie World Oral Health Forum, będące w tym roku częścią naukową kongresu, otwarte nie tylko dla delegatów FDI. Pozostały dzień koncentrował się na ostatniej części zebrania parlamentu stomatologicznego. Omówiono sprawy finansowe, po wysłuchaniu podsumowania komisji rewizyjnej i skarbnika dr. J. Cottrella, przyjęto budżet na 2020 rok. Poddano pod głosowanie ostateczną treść stanowisk, które były dyskutowane przez delegatów w pierwszych dniach obrad. Tegoroczne stanowiska dotyczą: dostępu do opieki zdrowotnej wśród szczególnie „wrażliwych” populacji; antybiotykoterapii stosowanej w stomatologii; leczenia regeneracyjnego pierwszych zmian próchnicowych; ustawicznego kształcenia za pośrednictwem e-learningu; aspektów etycznych rekrutacji pracowników; zapobiegania i kontroli zakażeń w praktyce dentystycznej; wad zgryzu i naprawy uzupełnień.

Prezydent FDI dr Kathryn Kell wręczyła certyfikaty nowym członkom, jak również wraziła swoje podziękowania członkom zarządu kończącym kadencję. Zaprezentowano komitet organizacyjny kolejnego kongresu i przekazano symboliczną (przechodnią) flagę FDI. Podczas oficjalnego przekazania prezydencji Światowej Federacji Stomatologicznej pomiędzy ustępującą dr Kathryn Kell a Gerhardem Seebergerem, dr Seeberger złożył przysięgę przed delegatami. Następnie uczestnicy parlamentu FDI wyłonili w tajnym głosowaniu prezydenta elekta, skarbnika i 3 nowych członków rady (ścisły zarząd FDI). Część składu komitetów działających w FDI, a kolejne wskazania zostały dokonane przez nową radę FDI. Prezydentem elektem została prof. Ihsane Ben Yahya z Maroka.