16 lipca 2024

Obstrukcja ze szkodą dla pacjentów

Zachodzi potrzeba pilnej nowelizacji ustawy refundacyjnej, bo niektóre firmy blokują wprowadzanie do programów lekowych nowych cząsteczek, co uniemożliwia pacjentom dostęp do szerszej opcji leków stosowanych w danym schorzeniu.

Foto: pixabay.com

Apeluje o to Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych i Stowarzyszenie Hematoonkologiczni.

Z powodu trwającej pandemii SARS-CoV-2 Ministerstwo Zdrowia przesunęło publikację list refundacyjnych. Nie ukaże się lista majowa i lipcowa. Nie oznacza to jednak przerwania prac nad procesem refundacyjnym.

„Agencja Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaje oceny kolejnych produktów. Prowadzone są negocjacje miedzy Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji a producentami leków, rozmowy z konsultantami krajowymi, minister Maciej Miłkowski zasięga opinii wśród organizacji pacjentów na temat potrzeb chorych w zakresie dostępu do innowacyjnych terapii” – czytamy w komunikacie przekazanym redakcji „Gazety Lekarskiej”.

– W pełni popieramy rysujący się od pewnego czasu w polityce lekowej trend tworzenia kompleksowych programów lekowych w terapii określonych nowotworów, uzupełniania luk, wprowadzania kolejnych linii leczenia, tak jak to miało ostatnio miejsce w raku jelita grubego, jak to się dzieje w raku piersi, czerniaku – mówi Krystyna Wechmann, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Nowoczesne leczenie onkologiczne to m.in. personalizacja, uwzględniająca indywidualne potrzeby i preferencje pacjentów onkologicznych. – Aby leczenie było skuteczne, wiązało się z minimalizacją działań niepożądanych, dobrą jakością życia podczas terapii oraz uwzględniało choroby współistniejące, pacjent i jego lekarz powinni mieć możliwość skorzystania z jak najszerszej oferty leków, aby dokonać optymalnego pod względem klinicznym wyboru – podkreśla Katarzyna Lisowska ze Stowarzyszenia Hematoonkologiczni.

Indywidualizacja leczenia jest możliwa pod warunkiem udostępnienia w programach lekowych jak największej liczby cząsteczek zarejestrowanych w danym wskazaniu. Co jakiś czas dochodzą informacje o tym, że konkurujące ze sobą firmy farmaceutyczne blokują wprowadzanie do programów lekowych kolejnych terapii. Zdaniem części organizacji pacjenckich umożliwia ustawa refundacyjna. – Nie usprawiedliwia to pod względem etycznym postępowania firm, które wykorzystując istniejące luki w prawie, w obawie przed konkurencją, nie dopuszczają do programu innego leku – mówi Aleksandra Rudnicka, rzecznik PKPO.