21 kwietnia 2024

Ocalić od zapomnienia

XLII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach był okazją do oficjalnego otwarcia Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej.

Foto: archiwum SIL

Jego zasadniczym celem jest pokazanie młodemu pokoleniu, jak bardzo zmieniała się medycyna, jakie były jej początki oraz jak ważne i ciekawe są epizody związane z tą dziedziną nauki.

Przecięcia wstęgi, stosownymi zabytkowymi nożyczkami, dokonali: prezes NRL Andrzej Matyja, prezes ORL w Katowicach Tadeusz Urban i przewodniczący Rady Programowej Ośrodka Dokumentacji Historycznej ŚIL Krzysztof Siemianowicz.

Na powierzchni ok. 260 mkw. zgromadzono 350 artefaktów, m.in. wagi apteczne z lat 20. i 30., narzędzia, sterylizatory, przedwojenne butelki po lekach, pojemniki apteczne, sprzęty stomatologiczne. W zbiorach ODH ŚIL znajduje się 230 pamiątkowych medali, plakiet i znaczków z różnych zjazdów lekarzy. Kolekcja muzeum to także kilkaset dokumentów, w tym starych fotografii, pocztówek i przedwojennych reklam.

Eksponaty pochodzą od darczyńców, głównie lekarzy i lekarzy dentystów, lub zostały zakupione na aukcjach internetowych i w antykwariatach. Muzeum, które powstało z inicjatywy prezesa ORL w Katowicach Tadeusza Urbana, przy wsparciu członków Ośrodka Dokumentacji Historycznej, jest jedynym utworzonym przez struktury samorządu lekarskiego.

Więcej na ten temat w rozmowie pt. „Kiedy współczesność potyka się o historię, czyli dwie kobiety w kapsule czasu”.