18 maja 2024

Od 5 lat edukują o nowotworach głowy i szyi

Nowotwory regionu głowy i szyi swoim zasięgiem obejmują osiem różnych obszarów głowy i szyi. Są siódmym najczęściej występującym rodzajem nowotworów w Europie, każdego roku wykrywanym u ponad 150 tys. nowych pacjentów.

Ryzyko zapadnięcia na tego rodzaju nowotwór jest dwa do trzech razy większe u mężczyzn, chociaż zapadalność wśród kobiet również wzrasta. Możliwość rozpoznania wczesnych objawów jest kluczowa dla przeżycia – udaje się to 80-90% pacjentów, u których nowotwory regionu głowy i szyi wykryto we wczesnym stadium rozwoju.

Świadomość społeczna tego problemu pozostaje niska. Pomimo znacznego wzrostu liczby osób, które przeżyły chorobę po poddaniu się wczesnemu leczeniu, ogólne wyniki leczenia pacjentów nie uległy podobnej poprawie i niezbędne jest podjęcie dalszych starań w tym zakresie. Ok. 60% przypadków nowotworów regionu głowy i szyi zostaje zdiagnozowanych w zaawansowanym studium choroby.

– Nowotwory regionu głowy i szyi stanowią złożoną jednostkę chorobową. Jesteśmy świadomi, że nowsze metody leczenia niosą ze sobą ogromny ładunek nadziei, musimy jednak pamiętać, że wspieranie pacjentów, którym udało się pokonać ten złośliwy nowotwór, wymaga dużej determinacji oraz długoterminowego i multidyscyplinarnego podejścia – mówi prof. Rene Leemans, kierownik wydziału otolaryngologii w zakresie operacji regionu głowy i szyi w Centrum Medycznym Vrije Universiteit w Amsterdamie.

Termin „nowotwory głowy i szyi” obejmuje wszystkie nowotwory górnego odcinka drogi oddechowo-pokarmowej, w tym: wargę, jamę ustną, język, gardło środkowe (migdałki), jamę nosowo-gardłową, gardło dolne, krtań, nos, zatoki przynosowe, podstawę czaszki, oczodół, ślinianki, ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne, nowotwory zlokalizowane na szyi (układ chłonny, tarczyca) oraz skórę głowy i szyi.

Czynnika mi ryzyka rozwoju nowotworów okolicy głowy i szyi są: alkohol, papierosy, przewlekłe drażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła (np. przez źle dopasowane protezy, ułamane korony zębów, przewlekłe stany zapalne).

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, obserwuje się nowe zjawisko, określane jako „fenomen epidemiologiczny” (tzn. wzrost liczby nowych zachorowań na nowotwory głowy i szyi u ludzi poniżej 40. roku życia, którzy nigdy nie palili ani nie nadużywali alkoholu). Grupa ta określana jest jako młodzi dorośli. Badania naukowe wskazują, że czynnikiem potencjalnego ryzyka w tej grupie jest infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

W tym tygodniu w całej Europie odbywa się szereg wydarzeń, których celem jest udostępnianie wiarygodnych informacji na temat nowotworów regionu głowy i szyi, tak aby umożliwić realizację optymalnych działań na etapie diagnozy, leczenia i dalszej opieki nad pacjentem. Kampania „Make Sense” organizowana przez Europejskie Towarzystwo Leczenia Nowotworów Regionu Głowy i Szyi ma na celu podnoszenie świadomości w zakresie tego typu raka oraz poprawę wyników leczenia pacjentów z chorobą.

Kampania świętuje piąty rok swojej obecności na Starym Kontynencie. – Jesteśmy dumni ze wszystkich osiągnięć w ostatnich czterech latach. Udało się m.in. zrealizować badania przesiewowe ponad 35 tys. osób w 592 ogólnodostępnych przychodniach w całej Europie i zorganizować trzy strategiczne spotkania z Parlamentem Europejskim – mówi dr Sat Parmar, konsultant w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej głowy i szyi w szpitalu Queen Elizabeth Hospital w Birmingham.

Europejskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit z siedzibą w Belgii. Jego członkami są osoby prywatne, towarzystwa krajowe i międzynarodowe oraz powiązane z nimi grupy badawcze realizujące badania, szkolenia i organizujące leczenie w zakresie nowotworów regionu głowy i szyi w Europie. Towarzystwo dąży do promowania wymiany wiedzy na temat wszystkich aspektów chorób nowotworowych regionu głowy i szyi i najwyższych standardów w dziedzinie badań, edukacji, szkolenia, profilaktyki i opieki nad pacjentami.

Źródło: EHNS