19 lipca 2024

Odmrażanie systemu ochrony zdrowia. Potrzebny szeroki dostęp do testów

Pandemia SARS-CoV-2 trwa, ale stopniowo następuje odmrażanie gospodarki i systemu ochrony zdrowia, w tym m.in. przywracanie działalności podmiotów leczniczych. Maski ochronne jednak nie wystarczą.

Foto: pixabay.com

W ocenie Prezydium NRL zapewnienie lekarzom i lekarzom dentystom szerokiego dostępu do finansowanych ze środków publicznych testów jest kwestią niezwykłej wagi, zwłaszcza w kontekście planowanego „odmrażania” systemu ochrony zdrowia poprzez wznowienie przyjęć planowych pacjentów.

„Taki szeroki dostęp do testów nie musi być jednak wprowadzany w formie obowiązku nakładanego na wszystkich pracowników, decyzja o tym, którzy pracownicy mają być poddawani takim testom i z jaką częstotliwością powinna leżeć po stronie kierowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z uwzględnieniem specyfiki pracy na danym stanowisku, istniejących ryzyk transmisji wirusa w odniesieniu do wprowadzonych ograniczeń i procedur zapobiegawczych w danym podmiocie”.

To fragment stanowiska Prezydium NRL w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, podjętego 21 maja. Samorząd lekarski wskazał również na potrzebę zmiany przepisu art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi poprzez dodanie do katalogu sytuacji wyłączających możliwość skierowania lekarza do pracy przy zwalczaniu epidemii sytuacji samotnego sprawowania opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.