22 kwietnia 2024

Odwołanie wiceprezesa NRL

W czwartek 16 czerwca dr Agnieszka Ruchała-Tyszler została odwołana przez Naczelną Radę Lekarską z funkcji wiceprezesa NRL ds. stomatologii. Za jej odwołaniem zagłosowało prawie 80 proc. członków Rady (47 głosów „za”, 12 „przeciw”, 2 wstrzymujące się).

Agnieszka Ruchała-Tyszler na Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjeździe Lekarzy
Foto: Marta Jakubiak

Tym samym dr Ruchała-Tyszler traci funkcję przewodniczącej Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej. Wakujące stanowisko ma zostać obsadzone podczas następnego posiedzenia NRL, zaplanowanego na początek września.