21 kwietnia 2024

Opieka farmaceutyczna na Wyspach Brytyjskich

W Wielkiej Brytanii rola farmaceuty to coś więcej niż tylko sprzedaż leków w aptece. Farmaceuta ma być opiekunem pacjenta. Apteki oferują wiele usług w tym zakresie.

Londyn, foto: pixabay.com

– Wszystkie usługi są kontraktowane przez NHS i finansowane głównie ze środków publicznych i polis zdrowotnych – tłumaczy Kinga Stojek, kierownik jednej z londyńskich aptek.

W Londynie aż 90 proc. aptek wyposażonych jest w specjalny pokój konsultacyjny, w którym farmaceuci mogą oferować swoje usługi. Najbardziej istotnym segmentem ich pracy jest tzw. MUR, czyli przegląd leków pacjenta, konsultacje z nim i rozmowa o skutkach ubocznych przyjmowanych medykamentów.

Działa też m.in. program NMS, czyli opieka farmaceuty przez 3-4 tygodnie po wprowadzeniu nowego, długoterminowego leku przez lekarza. Rolą farmaceuty jest tutaj np. niwelowanie ewentualnych skutków ubocznych, które mogą wystąpić po wprowadzeniu nowego leku, czy podjęcie decyzji, która pora dnia jest najlepsza do przyjęcia danego farmaceutyku.

W aptekach można ponadto uzyskać poradę odnośnie diety, sposobów rzucenia palenia, zmierzyć ciśnienie, dokonać przeglądu domowej apteczki czy zdać leki, których termin ważności upłynął. Apteki prowadzą również sezonowe szczepienia.