16 czerwca 2024

Opieka stomatologiczna dla dzieci i młodzieży

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Leszek Dudziński oraz Marta Klimkowska-Misiak z NRL uczestniczyli w poniedziałkowym spotkaniu zorganizowanym w Ministerstwie Zdrowia.

Wiceprezes NRL Leszek Dudziński i Marta Klimkowska-Misiak z NRL uczestniczyli w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia

Foto: MEN

Lekarze dentyści, wśród których byli również konsultanci krajowy i wojewódzki z zakresu stomatologii dziecięcej, a także przedstawiciele towarzystw stomatologicznych, spotkali się z minister edukacji narodowej Anną Zalewską oraz wiceministrami zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko i Zbigniewem Królem.

Omawiano program opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2018/2019, gdzie podkreślono rolę opieki stomatologicznej w szkołach oraz rolę pracy zespołowej w tworzeniu ram organizacyjnych i prawnych. Poruszono temat koordynacji prac z zakresu opieki stomatologicznej i powołania osoby odpowiedzialnej za taką koordynację.

Poruszano tematy związane ze stanowiskami i apelami podejmowanymi przez samorząd lekarski np. apelem Naczelnej Rady Lekarskiej do ministra zdrowia z kwietnia br. o podjęcie działań zmierzających do poprawy opieki stomatologicznej nad osobami niepełnosprawnymi realizowanej ze środków publicznych, apelem Prezydium NRL z 8 lipca br. do Rady Ministrów o podjęcie skutecznych działań ograniczających negatywne skutki zdrowotne związane ze spożyciem cukru, które to spożycie jest czynnikiem powodującym próchnicę.

Mówiono także o stanowisku Prezydium NRL ze stycznia 2017 r. w sprawie projektowanego zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, gdzie samorząd wskazuje m.in. na kwestię rozliczania świadczeń udzielonych dzieciom i młodzieży. Następne spotkanie ma się odbyć 6 czerwca.

Źródło: NIL


Ustawa o sieci szpitali weszła w życie. Więcej na ten temat piszemy tutaj.