17 kwietnia 2024

Ortopeda zarabia dwa razy więcej niż pediatra

Jak wysoka jest pensja chirurga, a ile zarabia pediatra? Kilka tygodni temu opublikowano najnowszą edycję Medscape Physician Compensation Report, podsumowującego poziom wynagrodzeń lekarzy pracujących w Stanach Zjednoczonych w 2018 r.

Foto: pixabay.com

Średni dochód lekarza za cały ubiegły rok wyniósł 313 tys. USD (to ok. 20 proc. więcej niż w 2015 r.). Największe wynagrodzenia otrzymują ortopedzi, chirurdzy plastyczni i otolaryngolodzy (460-480 tys. USD za rok).

Zarobki na poziomie powyżej 400 tys. USD w skali roku dotyczą kardiologów, dermatologów, radiologów, gastroenterologów i urologów. W przedziale 390-350 tys. USD mieszczą się pensje anestezjologów, chirurgów, okulistów, onkologów i specjalistów medycyny ratunkowej.

Wśród najniżej opłacanych specjalistów są pediatrzy, lekarze rodzinni, endokrynolodzy, interniści (poniżej 250 tys. USD).

Pomimo różnic w wysokości pensji, zdecydowana większość badanych i tak nie wybrałaby innej specjalizacji. Co istotne, odnotowano znaczące różnice pomiędzy zarobkami ze względu na płeć – mężczyźni otrzymywali pensje nawet o ponad 30 proc. wyższe od kobiet.

Raport, poza informacjami o wynagrodzeniach, zawiera także wiele informacji dotyczących pracy lekarzy w USA. Ankietowanych m.in. zapytano, ile czasu poświęcają pacjentom, a ile a wypełnianie dokumentacji i inne zadania administracyjne. Okazuje się, że niezależnie od specjalizacji, spędzają średnio 40 godz. tygodniowo z pacjentem.

Kwestia czasu, który zajmuje tzw. papierologia, jest bardziej zróżnicowana. Ponad 1/3 badanych poświęca na te czynności ponad 20 godz. w tygodniu, a prawie 40 proc. – ponad 10 godz. Autorzy raportu podkreślają, że nastąpił znaczący wzrost w tym zakresie, bo jeszcze w 2012 r. więcej niż połowa lekarzy spędzała tylko 1-4 godz. na wypełnianiu dokumentacji.

Co ciekawe, ponad 90 proc. ankietowanych przyznało, że praca jest dla nich satysfakcjonująca, choć frustracja i wypalenie nie są obce w ich zawodzie.

Wśród największych trudności związanych z wykonywaniem swoich obowiązków wymieniają m.in. zbyt dużo regulacji, nadgodziny i pracę z trudnym pacjentem. Za największe atuty uważają relacje z chorymi, możliwość wykonywania zawodu, który daje satysfakcję i dobre wynagrodzenie. Raport powstał na podstawie danych zebranych od ok. 20 tys. lekarzy, reprezentujących ponad 30 specjalizacji.

Dochód roczny wg specjalizacji w 2018 r.

  • ortopeda – 482 tys. USD
  • radiolog – 419 tys. USD
  • okulista – 366 tys. USD
  • pulmonolog – 331 tys. USD
  • neurolog – 267 tys. USD
  • pediatra – 225 tys. USD