24 maja 2024

Osocze od ozdrowieńców. Miliony na sprzęt

14 krajów należących do UE, w tym m.in. Polska, otrzyma dotacje na projekty, w ramach których zostaną opracowane nowe lub będą rozbudowane już istniejące programy pobierania osocza od dawców, którzy przeszli COVID-19.

Foto: pixabay.com

W ramach dotacji wspierany będzie zakup urządzeń do plazmaferezy i związanego z nimi sprzętu, w tym zestawów do pobierania, urządzeń do magazynowania, testowania i charakteryzowania osocza oraz działania organizacyjne w centrach krwiodawstwa.

W sumie na ten cel przeznaczono 36 mln euro. Dotacje trafią do następujących państw: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania i Słowenia.