16 lipca 2024

Otwarte posiedzenie Komisji Stomatologicznej NRL

Rośnie biurokratyczna mitręga, wciąż pojawiają się nowe obowiązki prawne dla lekarzy dentystów. Dla stomatologów to coraz wyższe koszty prowadzenia działalności i strata czasu, który mogliby poświęcić na leczenie pacjenta.

Foto: Mariusz Tomczak

Kilkudziesięciu lekarzy dentystów z całego kraju przyjechało 21 listopada do siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie na otwarte posiedzenie Komisji Stomatologicznej NRL, będące jednocześnie zgromadzeniem delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.

Spotkanie rozpoczął prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja. – Wasz głos powinien być głosem środowiska lekarskiego – powiedział prezes NRL, dodając, że każdy z członków samorządu lekarskiego jest indywidualnością mającą prawo do wyrażania swoich opinii.

– Musimy uczyć się poszanowania poglądów innego człowieka – podkreślił prof. Andrzej Matyja. Jak mówił prezes NRL, praca w samorządzie lekarskim jest niezwykle dynamiczna z uwagi na częste zmiany, nie tylko te legislacyjne i koncepcyjne, ze strony Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. – Decyzje musimy podejmować bardzo szybko, czasem w ciągu dwóch dni. Niekiedy tyle czasu dostajemy na to, by zebrać opinie środowiska – powiedział prof. Andrzej Matyja.

Jak dodał prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, lekarze i lekarze dentyści wykonują zawód z misją, w ramach którego działalność samorządowa stanowi „wartość dodaną”. Prof. Andrzej Matyja wskazał, że należy zachować integralność środowiska lekarskiego. – Jest ważne, żebyśmy byli razem, to nasza siła. Takie spotkania powinny odbywać się przynajmniej raz w roku, żebyście mówili o swoich spostrzeżeniach i o tym, co dzieje się w samorządzie. Dziękuję prezesowi Andrzejowi Cisło za tę inicjatywę – mówił prezes NRL.

W czasie trwającego ponad 4 godziny spotkania rozmawiano m.in. o warunkach działalności leczniczej, cyfryzacji, udzielaniu świadczeń publicznych (w tym warunkach zachowania należytej staranności w ramach udzielania świadczeń medycznych), pracach legislacyjnych nad ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przygotowaniach do majowego Krajowego Zjazdu Lekarzy oraz odpowiedzialności zawodowej. Podjęto także apel Komisji Stomatologicznej NRL, działającej w warunkach Zgromadzenia Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy, w którym stomatolodzy zrzeszeni w Naczelnej Izbie Lekarskiej zwracają się do władz publicznych o wydobycie polskiej stomatologii z niszy, w jakiej się znalazła. Apel zostanie przedstawiony Naczelnej Radzie Lekarskiej w dniu 22 listopada.