12 lipca 2024

Otyłość a zwiększone ryzyko utraty zębów

Potwierdzono związek między otyłością a utratą zębów – dzięki największemu tego rodzaju badaniu, obejmującemu ponad 200 tys. dorosłych, prześledzono wartości BMI, retencję zębów, ich lokalizację oraz wiek.

Foto: pixabay.com

Zakończona niedawno w Japonii analiza roszczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego i danych kontrolnych wykazała, że im wyższy wskaźnik BMI, tym większe ryzyko utraty zębów, szczególnie u osób powyżej 40. r.ż. Udowodniono, że otyłość to czynnik ryzyka utraty zębów niezależnie od płci, wieku, palenia i cukrzycy.

W projekcie tym grupa badawcza lekarzy Hiroshi Maegawa i Katsutaro Morino z Shiga University of Medical Science (Japonia) współpracowała z międzynarodową firmą zajmującą się zdrowiem jamy ustnej, aby przeanalizować związek między BMI a liczbą zębów w każdej grupie wiekowej. W tym celu porównano dane o utracie zębów u osób otyłych (BMI ≥25) i tych o prawidłowej masie ciała.

Według National Health and Nutrition Survey z 2019 r. w Japonii oszacowano, że 33 proc. mężczyzn i 22,3 proc. kobiet jest otyłych. Chociaż średnie BMI w tym kraju jest znacznie niższe niż w krajach zachodnich, otyłość stała się rosnącym problemem zdrowotnym wśród Japończyków. Wykazano, że u osób powyżej 40. r.ż. wyższe BMI wiązało się z mniejszą liczbą zębów resztkowych. Osoby otyłe traciły więcej zębów, zwłaszcza trzonowych, niż te bez nadwagi. Nikotynizm również zwiększał ryzyko utraty zębów, ale innych niż te, których utrata wiązała się z otyłością.

Wyniki badania „Real-world evidence of the impact of obesity on residual teeth in the Japanese population: A cross-sectional study” opublikowano w PubMed.

Źródło: www.journals.plos.org