19 lipca 2024

OZL w formie elektronicznej. Teleobrady

Tegoroczne okręgowe zjazdy lekarskie, które miały odbyć się na początku roku, z wiadomych względów zostały odwołane.

Foto: pixabay.com

Jako że stan epidemii trwa i zakaz zgromadzeń nadal obowiązuje, większość izb podjęła decyzję o zorganizowaniu OZL za pośrednictwem dostępnych kanałów elektronicznych.

Lubelska Izba Lekarska ma już okręgowy zjazd za sobą. Wydarzenie odbyło się w dniach 7-8 maja. Jak informuje „Medicus”, nie było tradycyjnego spotkania, a delegaci głosowali nad uchwałami online, korzystając z programu opracowanego przez informatyków izby.

Była także możliwość oddania głosu w siedzibie LIL. Frekwencja wyniosła 85 proc. Pod głosowanie poddano siedem uchwał, m.in. dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności ORL, OROZ i OSL za rok 2019 i uchwalenia budżetu izby na rok 2020.

Śląska Izba Lekarska także już przeprowadziła tegoroczny OZL. Delegaci w formie korespondencji mailowej głosowali nad trzema uchwałami: regulaminowa, zatwierdzenie budżetu za rok poprzedni i przyjęcie planu budżetu na ten rok.

Można też było oddać głos pocztą tradycyjną lub przyjść osobiście do izby. Ich śladem idą kolejne izby, np. OZL Beskidzkiej Izby Lekarskiej odbędzie się w trybie obiegowym w dniach 1-5 czerwca. Inne izby wprowadzają podobne rozwiązania.

Także prezydia i rady okręgowych izb lekarskich nie przestały działać, i za pośrednictwem telekonferencji/wideokonferencji czy wykorzystania innych narzędzi elektronicznych (np. e-mail) prowadzą dyskusje i podejmują uchwały.

Tak działają m.in. LIL, OIL w Krakowie, OIL w Gorzowie Wielkopolskim, Beskidzka Izba Lekarska, Opolska Izba Lekarska, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska i Wojskowa Izba Lekarska. W OIL w Zielonej Górze posiedzenia prezydium ORL odbywają się za pośrednictwem internetu, a rady nie odbywają się. Podobnie działają OIL w Białymstoku i Świętokrzyska Izba Lekarska.