23 czerwca 2024

Pakiet onkologiczny: list do prezesów ORL

Wczoraj prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz przesłał prezesom Okręgowych Rad Lekarskich list dotyczący wejścia w życie tzw. pakietu onkologicznego i kolejkowego.

Foto: freeimages.com

Koleżanki i Koledzy,

Składam Wam życzenia dobrego, szczęśliwego 2015 roku. Jednocześnie z przykrością stwierdzam, że wydarzenia z dwóch pierwszych dni nie napawają optymizmem. Jestem pewien, że większość z Was obserwuje to, co toczy się w mediach, a jeśli nie to zachęcam do przeczytania i obejrzenia materiałów przesłanych na listę NRL przez biuro prasowe NIL.

Trudno mi powiedzieć, ilu lekarzy rodzinnych na terenach Waszych izb nie podpisało aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i którzy z nich oczekują pomocy ze strony izby lekarskiej. Zwracam się więc z prośbą o gotowość każdej Okręgowej Izby do zaopiekowania się każdym lekarzem, który będzie potrzebował pomocy. Proszę o spotkania z tymi lekarzami, udzielenie im porady prawnej i jeśli trzeba pomocy materialnej.

Ostatnie moje pismo kierowane do Was dotyczyło zapowiedzi udziału w posiedzeniu Komisji Zdrowia Sejmu RP, więc krótko ją podsumuję. W dniu 17 grudnia 2014 roku przy obecności wiceministrów – najpierw Igora Radziewicza-Winnickiego, a następnie Piotra Warczyńskiego oraz w dniu 18 grudnia 2014 roku ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza zarzuty względem wprowadzanego pakietu onkologicznego składali prawie wszyscy przedstawiciele środowisk medycznych oraz posłowie – nie tylko opozycji.

Zgłaszanym postulatem było odłożenie wejścia w życie pakietu onkologicznego i poprawa jego zapisów przy uwzględnieniu uwag środowiska lekarskiego. W pierwszym dniu obradowania Komisji padły mocne słowa zarówno przewodniczącego komisji Tomasza Latosa, jak i ze strony wiceprzewodniczącej Beaty Małeckiej-Libery. Wypowiadali się m.in. posłowie: Józefa Hrynkiewicz, Anna Zalewska, Lidia Gondek, Czesław Hoc, Maciej Orzechowski.

Krytyczny głos zabrali przedstawiciele towarzystw onkologicznych w tym prof. Jacek Jassem i dr Janusz Meder, Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski, Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, OZZL i wielu innych. Ze strony Naczelnej Rady Lekarskiej głos zabrali oprócz mnie – wiceprezesi Zyta Kaźmierczak-Zagórska i Romuald Krajewski oraz sekretarz Konstanty Radziwiłł.

Obecny 18 grudnia Bartosz Arłukowicz rozpoczął od tego, że pakiet wchodzi w życie, a on przyszedł na posiedzenie po to, by „rozwiać mity, które pojawiły się w publicznej debacie”. Prezes NRL czyli ja zostałem wymieniony na początku wystąpienia z pretensją m.in. za to, że w moich wypowiedziach pojawia się słowo chaos, który nastąpi po 1 stycznia 2015 roku.

Pan Minister zapewniał wszystkich, że chaosu nie widać i że pakiet jest przygotowany zarówno legislacyjnie, jak i organizacyjnie.
Koleżanki i Koledzy, doskonale wiemy, że nasi Koledzy lekarze właśnie znaleźli się w samym środku tego „przygotowanego zarówno legislacyjnie, jak i organizacyjnie pakietu”. Pomóżcie im proszę i pokażcie, że nie są sami na początku tego już trudnego roku.