16 czerwca 2024

Pandemia a szkolna opieka stomatologiczna. Grozi nam zapaść?

W podjętym w piątek stanowisku Prezydium NRL ostrzegło przed niebezpieczeństwem zapaści szkolnej opieki stomatologicznej.

Foto: pixabay.com

Wkrótce minie rok, odkąd większość lekarzy dentystów prowadzących gabinety szkolne, opuściła je z powodu pandemii COVID-19 i praktycznie do nich już nie wróciła.

W debacie publicznej trwa dyskusja o sytuacji przedsiębiorców dotkniętych lockdownem. W dyskusji przywołuje się m.in. zasady Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0.

„Lekarze dentyści prowadzący gabinety szkolne ani nie mieli szansy pracy pomiędzy falami epidemii, ani z niezrozumiałych przyczyn nie obejmuje ich Tarcza 2.0. Nie dotyczą ich też nadzieje pokładane w zdjęciu obostrzeń wraz z początkiem sezonu letniego, gdyż wówczas rozpoczną się kolejne wakacje szkolne” – wskazuje w podjętym stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarze dentyści, którzy pracują w gabinetach szkolnych – wobec braku możliwości uzyskiwania dochodu – nie są w stanie rozliczyć świadczeń wynikających z umowy z NFZ, a co za tym – idzie regulować posiadanych zobowiązań. Apele ze strony samorządu lekarskiego, jak również głosy samych stomatologów szkolnych trafiają w próżnię.

„Władze publiczne nie zdecydowały się dotąd na przedstawienie planu podtrzymania tej części lecznictwa stomatologicznego, podczas gdy na bieżąco poszczególne branże gospodarki stają się beneficjentami pomocy ze strony Państwa przyznawanej w ramach tarcz antykryzysowych” – podkreśla Prezydium NRL.

Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, uczucie frustracji środowiska lekarzy dentystów pogłębia fakt, że opieka nad dziećmi i młodzieżą od wielu lat była przedstawiana, jako podstawa opieki stomatologicznej finansowanej ze środków publicznych.

„W przypadku likwidacji dużej części gabinetów szkolnych (z czym trzeba się liczyć wobec braku możliwości ich działania) ich odtworzenie będzie niezwykle trudne, o ile w ogóle możliwe z uwagi na poważny kryzys zaufania do wywiązywania się instytucji państwa z troski o funkcjonowanie działalności deklarowanej jako priorytetowa. Oczekujemy niezwłocznego podjęcia decyzji, które rozwiążą problemy, jakie pojawiły się w zakresie działalności gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych w szkołach, deklarując jednocześnie gotowość do prac nad szczegółowymi rozwiązaniami w tej sprawie” – zaapelował samorząd lekarski.