23 czerwca 2024

Patomorfologia ściślej kontrolowana

Ministerstwo Zdrowia opracowało standardy postępowania medycznego w dziedzinie patomorfologii. Projekt rozporządzenia jest obecnie na etapie konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać do 24 października br.

Foto: Mariusz Cieszewski, MSZ, CC BY 2.0

Projekt określa wymagania, które dotyczą czynności diagnostyki patomorfologicznej wykonywanych w zakładach patomorfologii i pracowniach patomorfologii oraz kwalifikacji osób wykonujących te czynności.

Wytyczne do formularza

Ponadto zapisano w nim regulacje na temat przechowywania i wydawania bloczków parafinowych i preparatów, transportu materiałów do zakładu  patomorfologii lub pracowni w celu wykonania diagnostyki patomorfologicznej, a nawet wytyczne, jak ma wyglądać formularz skierowania do diagnostyki patomorfologicznej.

Niedostateczny nadzór?

Resort zdrowia uważa, że standardy te opracowano, aby zapewnić właściwy poziom i jakość czynności diagnostyki patomorfologicznej. Ponadto, jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu rozporządzenia, „w opinii środowiska eksperckiego brak w zakładach patomorfologii lub pracowniach patomorfologicznych procedur, standardów postępowania medycznego w dziedzinie patomorfologii utrudnia pracę nadzoru specjalistycznego i nie pozwala na skuteczne kontrole i eliminowanie niestandardowych działań”.

Rok na wdrożenie

Zakłady patomorfologii i pracownie, w których są wykonywane badania patomorfologiczne będą miały obowiązek dostosowania się do tych standardów w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Zdaniem resortu zdrowia to wystarczający termin, gdyż „projektowana regulacja ma charakter porządkujący, regulujący i formalizujący czynności już wykonywane”.

ls


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.