23 czerwca 2024

Paweł Barucha: dajmy zdrowiu szansę

Tylko zwiększenie nakładów na leczenie stomatologiczne jest w stanie odbudować zdrowie zębów Polaków – pisze wiceprezes NRL Paweł Barucha w felietonie na łamach „Gazety Lekarskiej”.

Foto: NIL

Piąty z postulatów Siódemki NIL (#7NIL), czyli przekazanej nowej minister zdrowia listy zmian wymagających pilnego wdrożenia, dotyczy stomatologii. „Przekazanie funduszom regionalnym środków na realizację zmian finansowania w stomatologii” to warunek konieczny dla poprawy leczenia stomatologicznego w Polsce.

Wydaje się on tym istotniejszy dzisiaj, niemal rok po tym, jak Rada ds. Rozwoju Stomatologii przy Ministrze Zdrowia zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z postulatem zmiany wyceny usług stomatologicznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na pierwszy ogień pójść miała protetyka jako najprostsza ze względu na niewielką liczbę siedmiu procedur.

Jesienią ubiegłego roku członkowie Rady usłyszeli, że propozycja nowych wycen, wyliczonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) i zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia, gotowa będzie pod koniec ubiegłego roku. Tymczasem poznali ją dopiero w czerwcu. W dodatku taryfy nijak nie przystają do rzeczywistych kosztów, jakie ponoszą lekarze dentyści. Co więcej, ich lektura prowadzi do jednego niewesołego wniosku: lepiej naprawić starą protezę, niż robić nową.

To o tyle niepokojące, że w protetyce ze środków publicznych finansowanych jest zaledwie siedem procedur. Tymczasem w stomatologii dziecięcej, która jest przecież kluczowa, jeśli chodzi o stan zdrowia przyszłych pokoleń, mamy ich n razy więcej. Jeśli retaryfikacja siedmiu procedur w stomatologii zajęła urzędnikom więcej niż osiem miesięcy, wycena stomatologii dziecięcej zajmie chyba osiem lat.

Uważamy, że nowa minister zdrowia powinna uznać stomatologię za jeden ze swoich priorytetów. Wraz z innymi członkami Rady ds. Rozwoju Stomatologii przy Ministrze Zdrowia – i zapewne wieloma lekarzami dentystami w Polsce – jesteśmy też przekonani, że tylko zwiększenie nakładów na leczenie stomatologiczne finansowane ze środków publicznych jest w stanie odbudować zdrowie zębów i jamy ustnej Polaków.

Paweł Barucha, wiceprezes NRL