24 lipca 2024

Paweł Barucha: miejsc więcej, ale to nie wystarczy

Długotrwałe starania samorządu lekarskiego, a w szczególności Komisji Stomatologicznej NRL, przyniosły efekt w postaci przekazania minimum 140 mln zł ze środków publicznych na nadwykonania w stomatologii – pisze wiceprezes NRL Paweł Barucha w felietonie na łamach „Gazety Lekarskiej”.

Fot. NIL

Widzimy także postęp w pracach nad „siódemką NIL”, czyli przygotowaną przez Samorząd Lekarski listą najpilniejszych zmian do wdrożenia przez minister Katarzynę Sójkę.

Punkt piąty – o przekazaniu wojewódzkim oddziałom NFZ środków na realizację zmian finansowania w stomatologii, jest szczególnie istotny i nie powinien być w ogóle negocjowany. Widzimy otwartość Pani Minister i chęć szybkiego spełnienia tego postulatu. Mamy nadzieję, że nie jest to jednorazowy kompromis, ale cześć systemowego uregulowania kwestii nadwykonań.

Z zadowoleniem przyjęliśmy informację, że w obecnym postępowaniu kwalifikacyjnym znacznie zwiększono liczbę miejsc na rezydenturach z dziedzin stomatologicznych. W protetyce stomatologicznej jest ich 35, w stomatologii dziecięcej 26, w stomatologii zachowawczej z endodoncją 46, w ortodoncji 37, w chirurgii stomatologicznej 29, a w chirurgii szczękowo-twarzowej 22.

Oczywiście, liczba ta wciąż nie rozwiązuje problemu trudności z uzyskaniem specjalizacji przez lekarzy dentystów w Polsce. Podczas wrześniowego posiedzenia Rady ds. Stomatologii przy Ministrze Zdrowia podkreślaliśmy potrzebę znacznego zwiększenia liczby miejsc specjalizacyjnych w dziedzinach stomatologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc akademickich.

Postulat ten mieliśmy szansę osobiście przedstawić Pani Minister, która zaszczyciła spotkanie swoją obecnością i poznała członków zespołu. Zależy nam, by młodzi lekarze dentyści zdobywali specjalizacje w dużych ośrodkach akademickich z najlepszym zapleczem, a także by potem kontynuowali w nich karierę akademicką, kształcąc kolejnych specjalistów.

Nie możemy zapomnieć o miejscach, które posiadają akredytację do prowadzenia specjalizacji, a nie są ośrodkami akademickimi. Proponujemy zwiększenie finansowania przez NFZ poprzez zastosowanie współczynnika.

Paweł Barucha, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej