21 czerwca 2024

Paweł Barucha: potrzeba dialogu

Po raz kolejny musimy się pochylić nad sprawami dotyczącymi leczenia stomatologicznego. Mam nadzieję, że w końcu będziemy traktowani jak dobrzy doradcy – pisze wiceprezes NRL Paweł Barucha w felietonie na łamach „Gazety Lekarskiej”.

Fot. NIL

Ministerstwo Zdrowia przekazało nam projekt rozporządzenia dotyczącego zmian w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Dokument jest datowany na koniec lutego 2024 r.

Oczekiwaliśmy wprowadzenia kolejnych zmian i ulepszenia systemu świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Niestety, pomimo wskazania na posiedzeniach Rady ds. Rozwoju Stomatologii dokładnych punktów do poprawy treść projektu rozporządzenia budzi liczne kontrowersje.

Po raz kolejny uniemożliwiono specjalistom chirurgii szczękowo-twarzowej wykonywanie procedur chirurgii stomatologicznej. Nie uwzględniono protetyki wieku rozwojowego. Nie rozwiązano problemów związanych ze znieczuleniami ogólnymi w stomatologii. Brakuje nowej wyceny stomatologii zachowawczej i dziecięcej. Musi zostać poprawiona, jak to miało miejsce w przypadku świadczeń z zakresu chirurgii i periodontologii.

Na najbliższym posiedzeniu Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej opracujemy nasze poprawki i prześlemy resortowi zdrowia. Nie rozumiem konieczności wielokrotnego, wieloletniego pochylania się nad tymi samymi sprawami. Mam nadzieję, że w końcu będziemy traktowani jak dobrzy doradcy. System musi działać sprawnie dla dobra pacjentów.

KS NRL we współpracy z dr. Pawłem Grzesiowskim (ekspertem NRL ds. zagrożeń epidemicznych), Centralnym Ośrodkiem Badań, Innowacji i Kształcenia (COBIK) i grupą ekspertów pracuje nad nowymi, aktualnymi wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi dla gabinetów stomatologicznych. Końcowy dokument będzie uzgodniony z organami kontrolnymi.

Mamy nadzieję na ujednolicenie wymagań dotyczących prowadzenia gabinetów na terenie całego kraju. Pozwoli to na bezpieczne prowadzenie naszych gabinetów i sprawne kontrole tego bezpieczeństwa. Pierwsze rezultaty naszej pracy pojawią się w maju. Chcemy zakończyć pracę do końca tego roku.

Paweł Barucha, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej