20 kwietnia 2024

Paweł Barucha: teraz specjalizacje

Pod koniec czerwca w życie weszło rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów – pisze wiceprezes NRL Paweł Barucha w felietonie na łamach „Gazety Lekarskiej”.

Foto: NIL

W dokumencie zostały określone rodzaje umiejętności zawodowych, w których lekarz i lekarz dentysta mogą uzyskać certyfikat umiejętności zawodowej wraz z ich kodami.

Wśród ponad 40 umiejętności tylko jedna dotyczy lekarzy dentystów – implantologiczna. Rozporządzenie mówi, że może ją uzyskać lekarz z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w zawodzie.

To kolejny argument za postulowanym przez samorząd lekarski zwiększeniem liczby miejsc specjalizacyjnych w dziedzinach stomatologicznych. Umiejętność, którą lekarz dentysta będzie zdobywać pięć lat po dyplomie, mógłby zacząć nabywać tuż po ukończeniu studiów w ramach specjalizacji z chirurgii stomatologicznej. W dodatku zostając specjalistą, który w przyszłości mógłby kształcić kolejne pokolenia dentystów.

Jako Komisja Stomatologiczna NRL od lat postulujemy zwiększenie liczby miejsc specjalizacyjnych, szczególnie w trybie rezydentury. Obecnie rezydentury dentystyczne stanowią mniej niż 2 proc. wszystkich rezydentur lekarskich. Uważamy, że jest to krzywdzące nie tylko dla lekarzy dentystów, ale przede wszystkim dla pacjentów, którym utrudnia to dostęp do specjalistów.

Konieczność zwiększenia liczby miejsc specjalizacyjnych w trybie rezydentury to jeden z głównych tematów posiedzenia Komisji Stomatologicznej NRL, które odbyło się 18 czerwca podczas Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych (MSS) w Serocku pod Warszawą.

Posiedzenie było otwarte i cieszyło się rekordowym zainteresowaniem koleżanek i kolegów stomatologów. Uczestnicy zgodzili się, że sprawa rezydentur lekarskich jest priorytetowa. Tegoroczne MSS zgromadziły konsultantów krajowych i wojewódzkich oraz najznamienitszych naukowców z całego kraju, stając się jedną z najważniejszych imprez stomatologicznych w tym roku.

Paweł Barucha, wiceprezes NRL, przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Dentystów