23 maja 2024

Pediatrzy częściowo znikną z POZ?

Jeśli wejdzie w życie projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej w wersji, jaka prawie trzy tygodnie temu trafiła do Sejmu, za kilka pediatrzy nie będą leczyć 8-latków w ramach POZ.

Foto: pixabay.com

Projektem ustawy wkrótce zajmą się posłowie, ale ta sprawa już teraz elektryzuje część środowiska lekarskiego.

Poprosiliśmy o komentarz prof. Jarosława Peregud-Pogorzelskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, który zapowiedział interwencję m.in. u premier Beaty Szydło i prezydenta Andrzeja Dudy.

– Zgodnie z zapisami dotyczącymi lekarzy pediatrów, które znalazły się w projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przyjętym przez rząd RP w sierpniu tego roku, lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii mieszczą się w definicji lekarza POZ.

Można to potraktować jako pozytywny efekt rozmów, w których uczestniczyliśmy w ostatnich miesiącach. W wersji projektu, która trafiła do konsultacji publicznych na początku tego roku, w definicji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie było nas przecież w ogóle.

W obecnym projekcie ustawy w ustępie 3 artykułu 6 oraz w artykule 33 w rozdziale 6 znalazły się zapisy, z których jednoznacznie wynika, że od początku 2025 roku lekarz pediatra będzie mógł sprawować opiekę wyłącznie nad świadczeniobiorcą do ukończenia przez niego 7. roku życia. Natomiast do 2024 roku mogliby opiekować się każdym pacjentem do 18. roku życia.

Dlatego pytam: czy 8- albo 9-latek nie jest już dzieckiem? Zapisy, które znalazły się w ustępie 3 artykułu 6 projektowanej ustawy, są nie do przyjęcia, ponieważ nie tylko uniemożliwiają, ale wręcz wykluczają pediatrów z sprawowania opieki nad dzieckiem po 7. roku życia. W proponowanym projekcie ustawy zbędny jest również zapis zamieszczony w artykule 33 w rozdziale 6, ponieważ nie będzie on miał racji bytu po usunięciu z projektowanej ustawy zapisu znajdującego się w ustępie 3 artykułu 6.

Proponowane zapisy ustawy w sposób nieuprawniony i drastyczny ograniczają lekarzom pediatrom sprawowanie opieki nad dzieckiem w naszym kraju. Przeciwko temu protestuje Polskie Towarzystwo Pediatryczne. W najbliższym czasie wystosujemy list otwarty do pani premier i pana prezydenta oraz przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia. Mam nadzieję, że przyniesie to pożądany efekt.

Nawet jeśli ustawa zostanie uchwalona przez Sejm, to liczymy na uwzględnienie naszych postulatów przez pana prezydenta. Stanowisko Narodowej Rady Ochrony Zdrowia będącej ciałem doradczym pana prezydenta jest jednoznaczne – dziećmi w POZ mają zajmować się pediatrzy. Najnowsze rekomendacje Europejskiej Akademii Pediatrii oraz Amerykańskiej Akademii Pediatrii jednoznacznie definiują wiek dziecka i młodzieży, czyli tych grup wiekowych, nad którymi opiekę powinni sprawować przede wszystkim lekarze pediatrzy.

Reasumując, przyjęty przez rząd projekt ustawy o POZ ogranicza prawa pacjenta do wyboru lekarza oraz prawa zawodowe lekarzy pediatrów. Mam nadzieję, że wprowadzenie tych szkodliwych dla opieki medycznej nad dzieckiem zapisów nie było zamierzonym działaniem ministra zdrowia.