12 lipca 2024

PKA za kształceniem lekarzy w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski jest coraz bliżej utworzenia kierunku lekarskiego. Według informacji przekazanych przez senatora Stanisława Iwana, Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną opinię w tej sprawie. Zgodę musi wydać jeszcze Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Foto: UMWL

– Wspólnie z parlamentarzystami działamy na rzecz kierunku lekarskiego w sposób konsekwentny i kompleksowy – informuje Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego i zwolenniczka tego pomysłu. Jej zdaniem możliwość kształcenia lekarzy na uniwersytecie w Zielonej Górze poprawi bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców całego regionu i pozwoli na zwiększenie liczebności kadry medycznej na tym terenie.

Jakie argumenty przemawiają za utworzeniem kierunku lekarskiego w Zielonej Górze? (zobacz więcej)

Starania w sprawie uruchomienia kierunku dla przyszłych lekarzy na zielonogórskiej uczelni trwają od kilku lat. Inicjatywa ta ma poparcie we władzach Uniwersytetu Zielonogórskiego i miasta, a także wśród lubuskich jednostek ochrony zdrowia. Są już pieniądze w wysokości 6 mln zł na ten cel.

Dlaczego uczelnie medyczne nie mogą przyjąć większej liczby studentów? (zobacz więcej)

Obecnie w Polsce kierunki lekarskie funkcjonują na kilkunastu uczelniach, w tym jednej niemedycznej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Uczelnie medyczne sceptycznie odnoszą się do tych inicjatyw, przeciwna jest także m.in. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

Jaka była zdawalność Lekarskiego Egzaminu Państwowego w terminie wrześniowym 2014 roku? (zobacz więcej)

Przypomnijmy, że w tym roku Ministerstwo Zdrowia w sumie przyznało 5510 miejsc na kierunku lekarskim (z czego 3194 w trybie stacjonarnym) w 12 uczelniach, a także 1274 miejsca na kierunku lekarsko-dentystycznym (tryb stacjonarny – 773), które obecnie są dostępne w 10 uczelniach. Chętnych do bycia lekarzem medycyny lub lekarzem dentystą jest kilkanaście razy więcej.

ls