24 maja 2024

Platforma do dyskusji o stomatologii

Chcemy budować atmosferę współpracy ze wszystkimi, którzy mogą wnieść coś istotnego do dyskusji na temat stomatologii. Nie jest to rozpoczęcie nowej ery, ale powrót do debaty, w której każdy reprezentant środowiska może przedstawić swoje poglądy w sprawach ważkich dla naszej grupy zawodowej.

Foto: Marta Jakubiak

Bardzo zależy mi, aby włączyć do dyskusji wszystkich, którzy mają coś istotnego do powiedzenia, coś wartościowego do zaoferowania. Stwórzmy platformę, by rozmawiać o stomatologii z reprezentantami towarzystw naukowych, przedstawicielami świata nauki, samorządu oraz wszystkimi, którzy być może nie identyfikują się z samorządem, ale mogą wnieść coś cennego do tej dyskusji.

Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazują, że stomatologia nie jest priorytetem resortu zdrowia i na pewno w najbliższych latach łatwo nam nie będzie.

Dlatego powinniśmy działać wspólnie i skupiać się na rzeczach najbardziej istotnych. Z ankiety przeprowadzonej przez Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji NRL oraz z dyskusji kuluarowych wynika, że to kwestie związane z kształceniem są tym elementem, który będzie stale istotny oraz na który – jak się wydaje – możemy mieć jakikolwiek wpływ w toczącym się procesie tworzenia uregulowań prawnych. Podjęliśmy już pierwsze działania.

16 grudnia w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli nadzoru krajowego, reprezentantów uczelni medycznych, członków Komisji Kształcenia oraz Komisji Stomatologicznej NRL.

Zaprosiliśmy na nie wszystkich konsultantów krajowych w dziedzinach stomatologii i – co budujące – prawie wszyscy przybyli. Swoją obecnością zaszczycił nas także prof. Marek Ziętek, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz zacni profesorowie o niepodważalnym doświadczeniu dydaktycznym, jak prof. Teresa Bachanek czy reprezentujący PTS prof. Bartłomiej Loster. Obecni byli także prof. Romuald Krajewski, prof. Jerzy Kruszewski oraz wiceprezes NRL Zyta Kaźmierczak-Zagórska odpowiedzialna za kwestie kształcenia.

Byli też nasi koledzy wchodzący w skład zespołu ds. kształcenia przeddyplomowego, powołanego przez Ministra Zdrowia.

Odbyła się szeroka dyskusja, w jaki sposób powinniśmy ustosunkować się do opracowania systemu kształcenia, by był satysfakcjonujący dla lekarzy, a także znacząco podnosił jakość w stomatologii, która jest przecież dziedziną medycyny od samego początku nastawioną na bezpośredni kontakt z pacjentem. Od tego, w jaki sposób lekarz jest przygotowany do wykonywania zawodu, jak ukształtowane zostanie jego podejście do rozwoju zawodowego albo rozwoju naukowego, zależy jego sukces w kontaktach z pacjentami i dalsza droga zawodowa.

W trakcie dyskusji poruszane były niezwykle istotne sprawy, jak ilość kształconych absolwentów uczelni medycznych, programy nauczania czy sposoby finansowania tego kształcenia.

Ten wątek dyskusji zaowocował wystosowaniem przez Komisję Stomatologiczną NRL apelu dotyczącego kształcenia przeddyplomowego, który na ostatnim posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej został przyjęty. Wskazuje on m.in. na konieczność zmiany sposobu finansowania w ten sposób, aby państwo odpowiadało w całości za finansowanie kształcenia w czasie studiów, łącznie z ponoszeniem kosztów przygotowania praktycznego, by wydziały stomatologiczne nie musiały pozyskiwać środków finansowych z innych źródeł.

Gdyby ten problem został rozwiązany, można byłoby dyskutować również o dostosowaniu ilości absolwentów do możliwości kształcenia poszczególnych uczelni, a także sytuacji demograficznej i epidemiologicznej Polski.

Drugą część dyskusji poświęcono kształceniu podyplomowemu oraz konieczności wprowadzenia zmian w tym obszarze. Prezentowane były zarówno stanowiska ministerialnego zespołu ds. kształcenia podyplomowego, jak również lekarzy dentystów wchodzących w skład tego zespołu, których postulaty ze względu na bycie w przytłaczającej mniejszości są, praktycznie rzecz biorąc, nie do przeforsowania wewnątrz tego ciała.

Z kolei prof. Loster przedstawił stanowisko Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, które opowiada się za modułowym systemem kształcenia, ale również za kształceniem w systemie całkowicie odpłatnym.

To dość ciekawa propozycja, która również w środowisku stomatologów ma swoich zwolenników. Ta część także została podsumowana sformułowaniem apelu, przyjętym następnie przez NRL. To było niezwykle cenne spotkanie, w szerokim gronie, z udziałem wielu zainteresowanych. Wstępnie zaplanowaliśmy już kolejne, z włączeniem do dyskusji dziekanów wydziałów stomatologicznych uczelni medycznych. Będzie ono w formule podobne do odbywających się w poprzednich latach Konferencji „Okrągłego Stołu” w Nałęczowie. Organizacji podjął się samorząd wraz z Komisją Stomatologiczną NRL. Myślę, że spotkamy się już w kwietniu.

Leszek Dudziński
Wiceprezes NRL, przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 2/2017