27 maja 2024

Pobierz nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Sejm na 14. posiedzeniu w dniach 15-16 lipca m.in. rozpatrzył stanowiska Senatu do siedmiu ustaw, w tym do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

14. posiedzenie Sejmu RP. Foto: Kancelaria Sejmu / Aleksander Zieliński

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw ma na celu m.in. poprawę warunków kształcenia lekarzy i zwiększenia liczby specjalistów.

W czwartek posłowie przyjęli część poprawek Senatu, m.in. popieraną przez samorząd lekarski zmianę dotyczącą nieuwzględniania listu intencyjnego wydawanego przez dyrektora szpitala kandydatowi w postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizację.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu jest dostępny do pobrania w wersji PDF na stronie Sejmu TUTAJ – w tej wersji trafi do podpisu prezydenta. Więcej o przebiegu prac parlamentarnych nad nowelizacją ustawy, m.in. o tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach, piszemy TUTAJ.