18 lipca 2024

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty trafi do prezydenta

Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Foto: Kancelaria Sejmu / Rafał Zambrzycki

W czwartek 16 lipca na posiedzeniu plenarnym odbyło się głosowanie nad uchwałą Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Posłowie zaakceptowali senackie poprawki m.in. w zakresie ujednolicenia przepisów określających opłaty dla Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz Państwowego Egzaminu Modułowego.

Sejm odrzucił poprawkę Senatu, który chciał wprowadzenia obowiązku wskazywania przez lekarza, w przypadku powołania się na klauzulę sumienia i odmowy wykonania świadczenia, innego medyka lub podmiotu, który je zrealizuje. Sejm nie zgodził się również na wydłużenie do 14 dni urlopu szkoleniowego w celu przygotowania się i przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Nie będzie szczególnego trybu przyznawania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarzom specjalistom spoza Unii Europejskiej ani dodawania punktów za tzw. list intencyjny w kwalifikacji na miejsca rezydenckie. To, że nie wejdą w życie te przepisy, wydaje się sporym zaskoczeniem.

Przez długie miesiące Ministerstwo Zdrowia dążyło do wprowadzenia obu pomysłów w życie, nie podzielając obaw wyrażanych przez wielu lekarzy, że przyznawanie ograniczonego PWZ cudzoziemcom spoza UE budzi poważne wątpliwości, a dokumenty intencyjne mogą sprzyjać nepotyzmowi.

Blisko miesiąc temu przeciwko tym rozwiązaniom opowiedział się Senat, a dwa dni temu podobne zdanie wyraziła sejmowa Komisja Zdrowia, choć w uchwalonej 28 maja ustawie 265 posłów opowiedziało się za jej uchwaleniem, mimo że zawierała między innymi budzące kontrowersje regulacje dotyczące specjalistów z państw trzecich i listów intencyjnych.

O tym, że resort wycofa się z pomysłu wprowadzenia tych ostatnich, a Klub Parlamentarny PiS poprze poprawkę Senatu w sprawie odstąpienia od uwzględniania listu intencyjnego w punktacji do przyjęcia na rezydenturę, poinformował dziś na Twitterze podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński.

Teraz znowelizowana ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty trafi na biurko prezydenta.