22 kwietnia 2024

Podpisy złożone. Szczepienia jednym z kryteriów przyjęcia do żłobka?

W Wydziale Podawczym Kancelarii Sejmu, złożono zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy, bo myślimy” wraz z ok. 1700 podpisami (na 1000 wymaganych do zawiadomienia) oraz oświadczeniami członków komitetu o wyrażeniu zgody na przystąpienie do komitetu.

Foto: Mariusz Tomczak

Całość dokumentacji, którą dziś przekazali m.in. prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej dr Paweł Wróblewski i prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja, docelowo trafić ma do marszałka Sejmu.

– Celem naszego projektu jest umożliwienie samorządom wprowadzenia jako dodatkowego, punktowanego kryterium przy przyjęciu do publicznych żłobków i przedszkoli posiadania przez dzieci obowiązkowych szczepień ochronnych. Posiadanie szczepień potwierdzać będzie stosowne zaświadczenie: o posiadaniu szczepień lub o przeciwwskazaniach do szczepienia zgodnie z kalendarzem – mówi dr Paweł Wróblewski, wspierający projekt od początku.

– Naszym celem jest przede wszystkim ochrona zdrowia i życia dzieci, zwłaszcza tych, które nie mogą być zaszczepione ze względu na przykład na wrodzone wady układu odpornościowego lub serca. Promując naszą inicjatywę, chcemy również zachęcić wszystkich do dyskusji oraz do zastanowienia się, czy szczepienia to rzeczywiście jest „takie zło”, jak niektóre środowiska próbują je przedstawiać, czy może jednak konieczność i jedyna skuteczna ochrona przed niebezpiecznymi chorobami – podkreśla dr Wróblewski.

Od 6 grudnia marszałek Sejmu RP będzie miał 14 dni na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia, które jest jednoznaczne z formalnym utworzeniem komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Od wydania postanowienia rozpoczyna bieg trzymiesięczny termin na zebranie 100 tys. ważnych podpisów. Co dalej?

– Następnie w ciągu trzech miesięcy od złożenia ważnych podpisów w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie, na którym będziemy mogli przedstawić założenia projektu oraz odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek. Potem projekt powinien trafić do prac w komisjach. Zakładam, że będzie to prawdopodobnie połączona komisja zdrowia oraz spraw społecznych, w pracach, której również będziemy mogli uczestniczyć. Dążyć będziemy oczywiście do uchwalenia ustawy oraz wprowadzenia w życie przygotowanych przez nas przepisów – wyjaśnia dr Wróblewski.

W skład Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy, bo myślimy” mają wejść: Robert Wagner, Paweł Wróblewski, Marcin Kostka, Paweł Szumniak, Elżbieta Magdalena Salamon, Magdalena Wegner, Łukasz Jankowski, Andrzej Matyja, Bartłomiej Ciążyński, Marta Romanow, Jacek Owczarek, Nina Gabryś, Dawid Ciemięga, Jerzy Sawka, Jacek Krajewski, Jacek Klakoćar, Wojciech Witkiewicz.

Cele i założenia zawarte w projekcie przygotowanym w ramach inicjatywy obywatelskiej „Szczepimy, bo myślimy” poparła Naczelna Rada Lekarska. Projekt ustawy w zakresie, w jakim przewiduje wprowadzenie obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych jako warunku przyjęcia dziecka do placówki edukacyjnej, realizuje postulat wyrażony przez samorząd lekarski w apelu nr 8/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 7 lipca 2017 r.

Prezydium NRL zwróciło się w nim do ministra zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia obowiązku przedstawienia przed przyjęciem do żłobka, przedszkola oraz szkoły zaświadczenia potwierdzającego wykonanie u dziecka szczepień obowiązkowych. Przygotowany w ramach inicjatywy obywatelskiej projekt ustawy realizuje postulat samorządu lekarskiego i z tego względu zasługuje na poparcie.