15 czerwca 2024

Podwyżka dla wszystkich lekarzy rezydentów?

Stanowisko Nr 71/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury.

Foto: imageworld.pl

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury, przekazanego przy piśmie pani Anny Łukasik Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 26 października 2015 r. zgłasza następującą uwagę do przedstawionego projektu rozporządzenia:

– do § 2 – podwyższenie zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego powinno dotyczyć wszystkich lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury w dziedzinach medycyny dodawanych w § 1 projektu rozporządzenia, w tym także lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację przed wejściem w życie projektowanego rozporządzenia.