18 lipca 2024

Podziękowanie i prośba o wsparcie dla lekarza chirurga

2 stycznia 2018 r. minęło dokładnie siedem lat od dnia, kiedy Grzegorz Komarowski „Komar”, wracając z dyżuru lekarskiego, uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Grzegorz doznał ciężkiego urazu rdzenia kręgowego.

Foto: pixabay.com

Dodatkowo powikłaniem urazu była posocznica. Pomimo niepomyślnych rokowań Grzegorz przeżył. Obecnie oddycha bez pomocy respiratora, porusza obiema kończynami górnymi i jeździ samodzielnie na aktywnym wózku inwalidzkim.

Leczenie i rehabilitacja okupione są ogromnym wysiłkiem i bólem, ale przyniosły i nadal przynoszą pozytywne efekty. Dzięki temu Grzegorz ma nadzieję na powrót do normalnego życia i kontynuowanie pracy w zawodzie lekarza, niestety już nie chirurga.

Bez pomocy rodziny, przyjaciół, lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów i wielu osób, które odpowiedziały na nasz apel, byłoby to niemożliwe. Walka Grzegorza o odzyskanie możliwie największej sprawności nadal trwa. Rehabilitacja prowadzona w specjalistycznych ośrodkach jest niestety bardzo kosztowna, ale wierzymy, że pozwoli Grzegorzowi stanąć na nogi (dosłownie i w przenośni).

Dlatego dziękując jeszcze raz za okazane wsparcie, pozwalamy sobie ponowić apel o pomoc finansową dla Grzegorza:

  • 1% podatku, można przekazywać na konto Organizacji Pożytku Publicznego – Stowarzyszenia Centrum Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Bratek”, którego Grzegorz jest podopiecznym. W tym celu należy wpisać nr KRS Stowarzyszenia 0000066678 w zeznaniu rocznym, koniecznie dopisując „Dla Grzegorza Komarowskiego na leczenie i rehabilitację”.
  • Wszelkie inne niż 1% podatku wpłaty finansowe można przekazywać na indywidualne konto założone dla Grzegorza w ramach Stowarzyszenia Centrum Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Bratek” nr: 43 1160 2202 0000 0000 6520 3139 (Bank Milenium S.A.) – koniecznie dopisując „Dla Grzegorza Komarowskiego”.
  • Stowarzyszenie Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Bratek”, Organizacja Pożytku Publicznego, nr KRS 0000066678, ul. Szydłowska 14a, 60-651 Poznań, www.bratek-opp.org.pl.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.komarowski.org.pl.

Grzegorz i Hanna Komarowscy z córkami