22 kwietnia 2024

Pogarsza się stan zdrowia przyzębia Duńczyków

Okazało się, że w Danii duża część populacji nie chodzi regularnie do lekarza dentysty, przez co cierpi na różne formy paradontozy. To dodatkowe koszty dla systemu opieki zdrowotnej w tym kraju.

Kopenhaga. Foto: pixabay.com

W badaniu naukowcy zmapowali liczbę wizyt stomatologicznych w latach 2012-2016 pacjentów dorosłych i przyjrzeli się liczbie osób, które przeszły leczenie zapalenia przyzębia. Odkryli, że około 2 mln Duńczyków, czyli 40 proc. dorosłej populacji, nie odwiedza lekarza dentysty nawet raz w roku i może cierpieć na paradontozę.

Ponadto poinformowali, że całkowite wydatki na opiekę periodontologiczną w kraju wzrosły w tym okresie o 13 proc., z 78 mln euro do 88 mln euro. – Odkryliśmy, że około 12-14 proc. populacji duńskiej jest leczonych z powodu paradontozy i nie jest to nawet zbliżona liczba Duńczyków szacowanych jako dotkniętych tą chorobą – powiedział współautor badania, dr Christian Damgaard, profesor nadzwyczajny w Klinice Odontologii w Kopenhadze.

Badacze byli zaskoczeni, jak rzadko przeprowadza się zabiegi periodontologiczne w Danii, a także tym, że liczba świadczonych usług periodontologicznych zmniejszyła się w ciągu pięciu lat, które analizowali. Według dr Damgaarda oznacza to, że międzynarodowe towarzystwa periodontologiczne powinny przekonać duński urząd ds. zdrowia, aby periodontologię uznać w Danii za specjalność.

Badanie zatytułowane „Periodontal care attendance in Denmark in 2012-2016 – a nationwide register-based study” zostało opublikowane w „Acta Odontologica Scandinavica”. ‘

Źródło: www.dental-tribune.com