14 lipca 2024

Polskie akcenty na UEMS w Londynie. Zmiany w specjalizacjach?

Dr n. med. Łukasz Jasek z Ośrodka Współpracy Zagranicznej NRL uczestniczył w spotkaniu Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS), które odbyło się 18-19 października w siedzibie British Medical Association (BMA) w Londynie.

Londyn. Foto: pixabay.com

Spotkanie poświęcono m.in. opracowywaniu wskazówek dla tworzenia programów specjalizacji.

– To programy, którymi powinny posługiwać się wszystkie kraje europejskie, co pozwoliłoby ujednolicić poziom kształcenia specjalizacyjnego, jednak biorąc pod uwagę specyfikę różnych systemów służby zdrowia i kształcenia specjalistów, członkowie UEMS stwierdzili, że należy je uwzględnić, a wdrażanie programów traktować bardziej jako sugestie niż odgórne zalecenia – mówi Łukasz Jasek.

Dodaje, że cały czas podkreśla się rolę np. edukacji z zakresu e-zdrowia, która powinna być prowadzona już w czasie studiów lekarskich. Podczas dyskusji, również kuluarowych, wypłynęła sprawa dzielenia się medycyny na coraz węższe specjalizacje. Okazuje się, że w wielu krajach nie ma aż tylu specjalizacji, ile jest np. w Polsce, i UEMS poprzez swoje działania próbuje zahamować trend mnożenia specjalizacji. Chodzi o to, aby te zbliżone zakresem działania, np. alergologia, immunologia czy pulmonologia, nie powielały się.

Były też polskie akcenty. W czasie spotkania prof. Rafał Chrzan z Krakowa zaprezentował autorski program specjalizacji z zakresu urologii dziecięcej. Z kolei na poprzednim spotkaniu UEMS, które odbyło się w Brukseli, prof. Marek Sąsiadek przedstawił projekt ukazujący różne aspekty radiologii. Do niedawna prezesem UEMS był prof. Romuald Krajewski, który w tym roku przekazał tę funkcję lekarzowi greckiego pochodzenia pracującemu w Wielkiej Brytanii (Vassilios Papalois), pozostał jednak tzw. oficerem łącznikowym.