24 czerwca 2024

Porady Google a dostęp do rzetelnej wiedzy

Mówi się, że naczelnym lekarzem Polaków jest doktor Google. Zamiast udać się do specjalisty często szukamy porad na własną rękę. W końcu doktor Google zapewnia nam dyskrecję i dostęp do wielu informacji, które mogą wydawać się istotne. Ale czy Polacy są zadowoleni z informacji wyszukanych w Internecie? Gdzie szukać rzetelnej wiedzy?

Według badań Komisji Europejskiej („European citizens’ digital health literacy”), aż 39 proc. Polaków w ogóle nie poszukuje wiedzy o tematyce zdrowotnej w Internecie. Powód? Brak potrzeby (44 proc.), brak dostępu do Internetu (35 proc.) i brak pewności, czy wyszukane informacje są wiarygodne (12 proc.). Wiele osób twierdzi, że porady zdrowotne doktora Google są mylące, wprowadzają dezinformację lub po prostu trudno je zrozumieć.

Natomiast ci, którzy przeszukują zasoby Internetu w poszukiwaniu wiedzy o tematyce zdrowotnej, twierdzą zazwyczaj, że Internet jest dobrym źródłem informacji (79 proc.). Dotyczy to przede wszystkim ogólnych porad na temat poprawy własnego zdrowia (np. kwestie prawidłowej diety, sprawności fizycznej, dobrego samopoczucia) lub specyficznych dolegliwości (np. ból głowy, ból brzucha). Rzadziej poszukujemy w Internecie informacji dotyczących specjalistycznego leczenia czy skomplikowanych procedur medycznych.

Pojawiają się także głosy niezadowolenia z wyszukanych treści. Głównymi powodami są: niewystarczająca szczegółowość tekstu (73 proc.), brak rzetelności/wiarygodności (49 proc.), poczucie, że wyszukane informacje mają charakter komercyjny (46 proc.), brak zdjęć, materiałów wizualnych (44 proc.), niedostosowanie informacji do konkretnych potrzeb (33 proc.), trudności w zrozumieniu tekstu (33 proc.) oraz wyszukaniu informacji, na której najbardziej nam zależy (32 proc.).

Od ponad dwóch lat Fundacja „Tam i z powrotem” – dzięki merytorycznemu wsparciu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – prowadzi działania związane z edukacją zdrowotną w zakresie chorób nowotworowych. Zainicjowany w 2014 roku Program Edukacji Onkologicznej ma na celu wsparcie nie tylko chorych, ale i osób zdrowych, z grupy zwiększonego ryzyka, rodziny i bliskich, pracowników medycznych i wolontariuszy. Niezbędne są profesjonalne porady i rzetelne wskazówki – tak trudno dostępne w szumie informacyjnym zdominowanym przez wątpliwej jakości wsparcie doktora Google.

Program Edukacji Onkologicznej jest aktywnie wspierany przez autorytety w dziedzinie onkologii i psychoonkologii oraz firmy, którym bliskie są zagadnienia związane z profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem. Podczas spotkania prasowego 16 grudnia 2014 roku w nowopowstałym Centrum Edukacji Zdrowotnej obecni byli prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, prezes elekt prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki i kierownik Poradni Psychoonkologii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie dr n. med. Mariola Kosowicz.

Chaos informacyjny obecny w Internecie zauważają również edukatorzy zdrowotni oraz eksperci, których celem jest podniesienie w polskim społeczeństwie świadomości i wiedzy na temat chorób nowotworowych, sposobów ich leczenia oraz profilaktyki. – Chcemy, aby wszystkie nasze poradniki stanowiły kompendium wiedzy dla pacjentów i ich rodzin, często zdezorientowanych i przytłoczonych liczbą oraz treścią różnych informacji. Dostarczenie zainteresowanym rzetelnej, fachowej wiedzy prezentowanej w zrozumiały i przystępny sposób to kluczowe zadanie w procesie leczenia – podkreśla Antoni Rodowicz, prezes zarządu Fundacji „Tam i z powrotem”.

Poradniki wydawane w ramach Programu Edukacji Onkologicznej, którego organizatorami są Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej oraz Fundacja „Tam i z powrotem”, dostępne są bezpłatnie w ośrodkach i szpitalach onkologicznych w całej Polsce, jak również w formie elektronicznej na stronie Fundacji i Programu. Nakład poradników przekroczył już ponad 500 tys. egzemplarzy, a zapotrzebowanie na wiedzę zawartą w poradnikach przerasta wszelkie oczekiwania.

– Program Edukacji Onkologicznej ma na celu upowszechnianie i propagowanie wiedzy o nowotworach, edukację chorych oraz ich rodzin i bliskich, wolontariuszy, a także wsparcie fachową wiedzą pracowników medycznych – co wynika z założeń statutu PTOK. Jest to pierwszy w Polsce tak szeroko i szczegółowo opracowany ogólnopolski program wspierający edukację. Nad merytoryczną stroną realizacji PEO czuwa Komisja ds. Programu Edukacji Onkologicznej – podsumował prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski.

„Radioterapia i Ty. Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin” to najnowsza publikacja z serii wydawniczej „Razem zwyciężymy raka!”. Poradnik adresowany jest do chorych zakwalifikowanych do napromieniania i zawiera pełną informację na temat szczegółów leczenia oraz występujących działań niepożądanych. Stanowi cenne uzupełnienie wiedzy dla chorych i ich rodzin. Opiekę merytoryczną nad poradnikiem objęli prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski oraz dr n. med. Mariola Kosowicz, a pozytywną opinię wydał prof. dr hab. med. Andrzej Kawecki, konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej.