14 lipca 2024

Porozumienie ministra z rezydentami (pełna treść)

Po serii konsultacji i spotkań udało się osiągnąć kompromis: minister zdrowia zawarł porozumienie z lekarzami rezydentami. – Usprawnienie systemu opieki zdrowotnej jest priorytetem zarówno dla mnie, jak i dla całego rządu – podkreślił Łukasz Szumowski.

Najważniejszymi elementami porozumienia są: zwiększenie corocznego wzrostu nakładów i szybsze osiągnięcie poziomu 6 proc. PKB (w 2024 r.).

Porozumienie dotyczy też:

  • zwiększenia wynagrodzeń lekarzy specjalistów pracujących w jednym szpitalu,
  • wyższych wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów w zamian za zobowiązanie do pracy w Polsce po zakończeniu specjalizacji przez okres 2 lat,
  • odbiurokratyzowania szpitali i wprowadzenia sekretarek medycznych.