20 maja 2024

Posiedzenie Komisji Zdrowia. Wiceminister zaprezentował statystyki

W czwartek 19 listopada odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia. Ministra zdrowia reprezentował podsekretarz stanu Sławomir Gadomski.

21. posiedzenie Sejmu. Foto: Kancelaria Sejmu / Rafał Zambrzycki

Porządek obrad obejmował informację ministra zdrowia na temat sytuacji pacjentów chorych na inne choroby niż COVID-19, w tym m.in. dostępności leczenia onkologicznego, badań profilaktycznych, zabiegów planowych, dostępności szpitali i personelu medycznego w nagłych przypadkach. Główne informacje statystyczne dotyczące aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia przedstawił minister Sławomir Gadomski.

„Poinformowano m.in. że spadek dostępności do świadczeń zdrowotnych w porównaniu do roku poprzedniego wynosi 6%, w zakresie świadczeń onkologicznych w kwietniu i maju nastąpił spadek liczby wystawionych kart DILO, ale w sierpniu i wrześniu ich liczba wyniosła więcej niż w roku 2019. Poinformowano także, że łączne wykonanie ryczałtu szpitalnego to ok. 84%, a liczba porad udzielonych w POZ (nie wliczając teleporad) utrzymuje się na poziomie ok. 90% w stosunku do roku poprzedniego. O 40% zmalała liczba porad udzielanych w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej” – informuje na stronie internetowej Naczelna Izba Lekarska.

Posłowie, europosłowie oraz goście sygnalizowali aktualne problemy w ochronie zdrowia i zadawali ministrowi szczegółowe pytania dotyczące m.in. problemów z dostępnością do świadczeń szczególnie w dziedzinie kardiologii, transplantologii, onkologii. „Pytano również o dostępność szczepionki na grypę, a także zarzucono ministrowi, że przedstawiony raport nie obejmuje ostatnich miesięcy, w których znacznie wzrosła liczba zachorowań i zgonów na koronawirusa, a co za tym idzie problemów z dostępnością innych świadczeń. Sygnalizowano również problem z przekształcaniem zbyt dużej ilości oddziałów specjalistycznych na covidowe, co wpływa na znaczne utrudnienie w dostępie do świadczeń zdrowotnych innych niż związane z koronawirusem” – informuje NIL.