19 czerwca 2024

Posłowie, mimo wakacji, zajmą się „ustawami zdrowotnymi”

W czasie kolejnego, dodatkowego posiedzenia Sejmu RP, które zaplanowano w dniach 16-17 sierpnia 2023 r., w porządku obrad nie zabraknie ustaw związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia.

Foto: twitter.com/AndrGrzegrzolka

Według stanu na piątek 4 sierpnia, porządek obrad może zostać uzupełniony m.in. o sprawozdania Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie:

  • ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw,
  • ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
  • ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Posłowie mogą się także zająć sprawozdaniami:

  • Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej,
  • Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (odnosi się ona m.in. do zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne).

Aktualny porządek obrad jest dostępny na stronie Sejmu RP.

Słowa kluczowe: