18 maja 2024

Posłowie o wsparciu i wyrównaniu szans osób w spektrum autyzmu

Autyzm to zaburzenie o charakterze neurologicznym najczęściej mające podłoże genetyczne. Pierwsze objawy ujawniają się na etapie okresu dziecięcego. Dziecko nie reaguje na polecenia, unika zabaw z rówieśnikami, ma trudności z wyrażaniem emocji i porozumiewaniem się.

Foto: sejm.gov.pl

W środę, podczas pierwszego dnia 28. posiedzenia Sejmu, posłowie przez aklamację podjęli uchwałę w sprawie wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu.

„Sejm RP, mając na uwadze troskę o potrzeby ponad miliona obywateli – osób w spektrum autyzmu, ich rodzin i opiekunów, uznaje, że państwo powinno im stwarzać godne warunki do życia i pracy. Żeby to umożliwić, Sejm RP wspiera rozwiązania systemowe pozwalające na kreowanie kompleksowej polityki skierowanej do wszystkich tych osób” – czytamy  w dokumencie.

Sejm w uchwale uznał za ważną realizację strategii niwelowania barier mentalnych, organizacyjnych i finansowych przez rozwinięcie obecnego systemu opieki nad osobami w spektrum autyzmu, tak aby urzeczywistnić ich prawa we wszystkich obszarach życia. „Każdej osobie w spektrum autyzmu należy umożliwić godne i możliwie samodzielne funkcjonowanie w dorosłości, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji włączającej, równych szans na rynku pracy oraz nowoczesnego systemu opieki i wsparcia” – podkreślono w przyjętej uchwale.