17 czerwca 2024

Posłowie za zmianą Prawa farmaceutycznego

Wczoraj w Sejmie RP odbyła się dyskusja nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne (druki nr 1126 i 1222). Debatę zakończyło głosowanie podczas którego posłowie odrzucili sprawozdanie Nadzwyczajnej Komisji ds. Deregulacji rekomendujące odrzucenie projektu.

Foto: Krzysztof Białoskórski

Tym samym projekt został skierowany do dalszych prac legislacyjnych w tej Komisji. W głosowaniu wzięło udział 426 posłów, z czego 174 głosowało za odrzuceniem projektu, wstrzymało się 10, natomiast 242 opowiedziało się za skierowaniem projektu do dalszych prac legislacyjnych.

– Dzisiejszy wynik głosowania pokazał, że parlamentarzystom naprawdę zależy na naprawie i uporządkowaniu rynku farmaceutycznego. Skierowanie tego projektu do dalszych prac daje realną szansę na zrealizowanie tego celu. Z naszej strony deklarujemy pełną chęć i otwartość do dalszej współpracy z przedstawicielami parlamentu – powiedziała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Zgodnie z poselskim projektem nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne nowo otwieranych aptek nie będą mogły prowadzić spółki kapitałowe, a jedynie osoby fizyczne, które są aptekarzami. Zezwolenia na prowadzenie apteki dziedziczyć mieliby tylko farmaceuci. Projekt ma dotyczyć wyłącznie nowo otwieranych placówek – około 15 tys. aptek już działających na rynku nie zostanie w ogóle objętych nowymi regulacjami.

W 2005 r. w naszym kraju było 45 sieci aptecznych. Obecnie jest ich ponad 400 (kilkanaście z nich ma więcej niż 50 placówek, największa – ok. 600). Więcej na ten temat piszemy tutaj.

– Znacząca przewaga zwolenników tej regulacji jest dowodem na to, jak wielu posłów, niezależnie od reprezentowanej opcji politycznej, rozumie i dostrzega problemy, z jakimi zmagają się polskie apteki. W imieniu całej społeczności farmaceutów, służących na co dzień milionom polskich pacjentów serdecznie dziękujemy parlamentarzystom za to poparcie. Liczymy, że zostanie ono utrzymane w toku dalszych prac legislacyjnych – podsumowała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Obecnie Prawo farmaceutyczne zakazuje otwierania nowych aptek temu, kto posiada ponad 1 proc. udziału w rynku aptek w województwie. Dozwolone jest jednak przejmowanie aptek z zakupu, łączenia spółek albo fuzji. Dzięki nabywaniu kolejnych punktów w pełni legalnie można osiągnąć udział w rynku przekraczający wspominany 1 proc., bowiem po przejęciu apteki zezwolenie na jej prowadzenie przechodzi na nowego właściciela. Aktualnie na jedną aptekę przypada 1,5 czynnego zawodowo farmaceuty, ale oczywiście nie każdy absolwent farmacji posiada swoją aptekę.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.

Słowa kluczowe: