19 maja 2024

Potanienie systemu PRM? Resort zaprzecza

Kilka tygodni temu do konsultacji publicznych skierowano projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Czy celem lub jednym z celów projektowanych zmian jest potanienie systemu PRM? Z takim pytaniem zwróciliśmy się do biura prasowego Ministerstwa Zdrowia.

Foto: pixabay.com

Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadza nowe rozwiązania takie jak:

  • trzecia osoba w zespołach podstawowych (ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu),
  • zespoły motocyklowe,
  • lekarz – konsultant w dyspozytorni medycznej,
  • opieka psychologiczna dla personelu medycznego,
  • system kursów podstawowych i specjalistycznych dla personelu medycznego.

– Wprowadzenie takich rozwiązań pociąga za sobą określone skutki finansowe i nie można mówić o jakimkolwiek obniżaniu nakładów na działalność zespołów ratownictwa medycznego – mówi Milena Kruszewska, rzecznik prasowy ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.

– Likwidacja zespołów specjalistycznych jest odpowiedzią na narastający deficyt kadry lekarskiej w ratownictwie medycznym i stanowi działanie na rzecz przesunięcia lekarzy systemu z ratownictwa pozaszpitalnego do szpitalnych oddziałów ratunkowych, które również borykają się z poważnymi brakami w tym zakresie – dodaje Milena Kruszewska.

Równolegle ze zmianą w rodzajach zespołów wprowadzone zostaną dwie nowe formy kształcenia podyplomowego w postaci:

  • kursu specjalistycznego (mającego na celu poszerzenie przez ratownika medycznego i pielęgniarkę systemu specjalistycznej wiedzy i umiejętności przydatnych podczas podejmowania medycznych czynności ratunkowych),
  • kursu kwalifikacyjnego (mającego na celu uzyskanie przez ratownika medycznego dodatkowych kwalifikacji i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia).

– Tytuł ratownika medycznego już obecnie mogą uzyskać wyłącznie osoby, które ukończą kształcenie w trybie studiów I stopnia (tj. na poziomie licencjatu). Tym samym należy wskazać, że zarówno ratownicy medyczni, jak i pielęgniarki systemu będą w stanie zapewnić udzielanie świadczeń osobom w stanie nagłym w warunkach pozaszpitalnych na odpowiednim poziomie – podkreśla rzecznik prasowy ministra zdrowia.

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.