19 czerwca 2024

Potrzebna specjalizacja z epileptologii

Prof. Joanna Jędrzejczak, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i prezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii, od połowy listopada br. zasiada w Radzie Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Jakie będą główne obszary jej działań w Radzie? Prof. Jędrzejczak postuluje m.in. o poprawę opieki zdrowotnej nad pacjentem chorującym na padaczkę.

Foto: Marta Jakubiak

Nominację na członka Rady traktuję jako olbrzymie wyróżnienie i jednocześnie zobowiązanie do działań prowadzących do optymalizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Jako neurolog i prezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii będę opiniować zagadnienia naukowo-badawcze związane z rozwojem neurologii, a w szczególności epileptologii, ale też proponować działania na rzecz poprawy opieki zdrowotnej nad pacjentem chorującym na padaczkę poprzez opracowanie i wdrożenie programu opieki medycznej nad chorym na padaczkę – informuje prof. Joanna Jędrzejczak.

W jej ocenie opieka nad 400 tys. chorych na padaczkę wymaga specjalnego wykształcenia i umiejętności, szczególnie w stosunku do pacjentów z padaczką lekooporną (20-30% chorych).

– Jest to grupa pacjentów, która powinna być jak najszybciej po postawieniu diagnozy kierowana do specjalistycznych, referencyjnych ośrodków dysponujących odpowiednią diagnostyką i przede wszystkim wysokospecjalistyczną kadrą lekarzy, neurofizjologów, neuropsychologów, techników oraz pielęgniarek. Wprowadzenie więc specjalizacji pod nazwą „epileptologia” pozwoliłoby na podniesienie kwalifikacji grupy lekarzy zajmujących się padaczką w sposób zintegrowany z umiejętnością interpretacji niezwykle trudnych badań neurofizjologicznych w korelacji ze złożonym obrazem klinicznym padaczki – mówi prezes PTE.