18 lipca 2024

Praktyki zawodowe a dostęp do zakupu wyrobów medycznych

Prezes NRL Matyja zwrócił się do prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego z apelem o niezwłoczną interwencję u premiera Mateusza Morawieckiego i przewodniczącego Komisji Zdrowia Tomasza Latosa.

Foto: pixabay.com

Chodzi o nieujęcie w projekcie nowelizacji tzw. specustawy zmiany, którą w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej określono mianem „absolutnie niezbędnej z punktu widzenia działania rynku świadczeń zdrowotnych”.

Ustawa wprowadziła do przepisów Prawa farmaceutycznego nowy artykuł, który umożliwia wprowadzenie ograniczeń w obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia i wyrobami medycznymi poprzez:

  • nakazanie importerom i producentom odsprzedaży wskazanych w specjalnym obwieszczeniu ministra zdrowia artykułów wyłącznie hurtowniom farmaceutycznym,
  • zakaz sprzedaży tak zdefiniowanego asortymentu przez hurtownie farmaceutyczne innym podmiotom jak: inne hurtownie farmaceutyczne, apteki, punkty apteczne i zakłady lecznicze podmiotów leczniczych.

W kręgu podmiotów uprawnionych do zakupu tych towarów z hurtowni nie wymieniono praktyk zawodowych (praktyki lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz fizjoterapeutów). W ocenie samorządu lekarskiego, specustawa nie zawiera argumentów za wprowadzeniem zapisów, określanych jako „dyskryminujące”.

W piśmie prezes NRL nie kwestionuje konieczności ustanawiania specjalnych regulacji na czas klęsk żywiołowych czy epidemii, jednak podkreśla, że ten przepis będzie obowiązywał bezterminowo. Obecnie nie znalazł on jeszcze zastosowania, bowiem minister zdrowia nie wydał jak dotychczas obwieszczenia, ale ze względu na rozwój sytuacji wydaje się, że jest to kwestią czasu.

„Doprowadzi to do sytuacji, w której praktyki lekarskie, jak i inne praktyki zawodowe, będą pozbawione możliwości zakupu przede wszystkim wyrobów medycznych, czyli m.in. środków ochrony osobistej i płynów dezynfekcyjnych” – napisano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.

„Praktyki zawodowe są pełnoprawną formą działalności leczniczej, funkcjonują z powodzeniem zarówno na rynku świadczeń kontraktowanych przez NFZ, jak i na rynku komercyjnym. W warunkach konieczności zaostrzenia reżimu sanitarnego w działalności leczniczej, uniemożliwienie im zakupu wyrobów medycznych będzie działało de facto jak zakaz ich działalności” – czytamy na stronie internetowej NIL.