20 kwietnia 2024

Prawidłowe gromadzenie e-danych medycznych

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępniło najnowsze, zaktualizowane wytyczne i rekomendacje dotyczące bezpiecznego przetwarzania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Uwzględniają one uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji, które odbył się w styczniu 2014 roku.

Foto: Mariusz Tomczak

W opublikowanych wytycznych i rekomendacjach znajdziemy m.in. odpowiedź na pytanie, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze systemu informatycznego, który ma być wykorzystywany do prowadzenia EDM (w szczególności, czy zapewnia on bezpieczeństwo przetwarzania danych na odpowiednim poziomie).

Są tam także uwagi na temat prawidłowego zabezpieczenia sprzętu, właściwej lokalizacji, kontroli dostępu i archiwizacji danych.

Wytyczne mogą być ponadto przydatne dla dostawców, którzy podejmują się projektowania i budowy systemów informatycznych dedykowanych dla ochrony zdrowia. Dokument z rekomendacjami dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej CSIOZ.

ls