15 czerwca 2024

Prawie 780 interpelacji do ministra zdrowia

Łącznie 287 dni – tyle trwały 102 posiedzenia Sejmu VII kadencji (2011-2015). Posłowie najczęściej kierowali interpelacje do ministra zdrowia. Szef tego resortu, nie licząc Prezesa Rady Ministrów, był również najczęstszym adresatem pytań w sprawach bieżących.

Wicemarszałek Eugeniusz Grzeszczak
(ostatnie posiedzenie Sejmu VII kadencji)
Foto: Krzysztof Białoskórski

W VII kadencji posłowie wnieśli prawie 36,1 tys. interpelacji do strony rządowej, z czego najwięcej do: ministra zdrowia (4615). Wpłynęło też ponad 8,7 tys. zapytań poselskich.

Wśród adresatów, do których skierowano najwięcej zapytań, resort zdrowia (776) uplasował się na trzecim miejscu (po ministrze infrastruktury oraz ministrze pracy i polityki społecznej).

Posłowie z poszczególnych klubów zadali przedstawicielom rządu blisko tysiąc pytań w sprawach bieżących. Do najczęstszych adresatów pytań należeli: Prezes Rady Ministrów (137) i minister zdrowia (119).

Ponad 42,3 tys. razy posłowie zabierali głos podczas posiedzeń na mównicy sejmowej. Najwięcej posiedzeń (27) miało miejsce w 2013 r.

Najdłużej w jednym dniu (do godziny 2.49) Sejm obradował 14 stycznia br. W sumie podczas wszystkich posiedzeń posłowie wzięli udział w 6298 głosowaniach.

Liczba projektów ustaw oraz uchwał wniesionych w VII kadencji do Sejmu, którym nadano numer druku, wynosi odpowiednio 1300 i 302. Izba uchwaliła 753 ustawy i podjęła 282 uchwały.

W sumie odbyło się ponad 6 tys. posiedzeń komisji sejmowych (stałych – 5764 i nadzwyczajnych – 289).

Średnia wieku posła VII kadencji to 53 lata (najstarszy – 77 lat, najmłodszy – 26 lat).

Źródło: Sejm