16 lipca 2024

Prawo atomowe a kliniczny audyt wewnętrzny

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo atomowe poszerzono zakres danych z klinicznego audytu wewnętrznego.

Foto: pixabay.com

Raport z audytu powinien zawierać liczbę zastosowanych procedur radiologicznych z podziałem na wiek i płeć pacjentów. Komisja Stomatologiczna NRL zwraca uwagę na te zmiany z powodu konieczności zbierania danych o liczbie wykonanych ekspozycji.

Jak podkreśla wiceprezes NRL Andrzej Cisło, zachodzi konieczność wydania przez ministra zdrowia rozporządzenia regulującego zakres i tematykę szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta (ORP), zarówno szkolenia zakończonego egzaminem (odbywanego co 5 lat), jak i szkolenia „ustawicznego”, stanowiącego alternatywę dla dotychczas obowiązującej formy szkolenia ORP.

– Zakres tematyczny nowego rodzaju szkolenia („ustawiczne”) z zakresu ORP został zaproponowany w sposób zbieżny z oczekiwaniami NRL. Niepokoić musi natomiast zaproponowana w załączniku liczba godzin obowiązkowych w ramowym programie szkolenia ORP. Dotąd lekarzy dentystów obowiązywało 7 godzin obowiązkowych tego kursu i 7 nieobowiązkowych. Projekt zakłada, że liczba godzin obowiązkowych wzrośnie do 12 – mówi Andrzej Cisło, dodając, że NRL zajmie w tej sprawie zdecydowane stanowisko.